W myśl planu ochronnego

Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu na terenie Nadleśnictwa Bolewice została zamontowana platforma lęgowa dla rybołowa (Pandion haliaetus). Jest to gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem. W Wielkopolsce gniazduje już tylko kilka par tych ptaków.
 
Rybołowy chętnie zajmują platformy gniazdowe i sztuczne gniazda oraz wykorzystują do gniazdowania różnego rodzaju konstrukcje (wieże przeciwpożarowe, słupy). Coraz więcej par buduje też swoje domy na słupach energetycznych. Najważniejsze, by w okolicy – czasem obejmującej wiele kilometrów – znajdowały się bogate w ryby wody: jeziora, stawy, rzeki.
 
Rybołów jest jednym z przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005. Montaż platformy należy do działań ochronnych, wynikających z planu zadań ochronnych dla tego obszaru. Działanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Na podstawie: http://poznan.rdos.gov.pl
 

Partner Portalu

Partner Portalu