Ustawiona została odłownia dzików

W Krakowie ustawiona została odłownia dzików

Urząd Miasta Krakowa (UM) poinformował, że w okolicach Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego ustawiona została odłownia dzików. To pułapka, która pozwala odłowić zwierzęta w sposób możliwie najmniej szkodliwy, a następnie przewieźć je poza obszary zabudowane.

Na zgłoszenia w sprawie dzikich zwierząt czekają municypalni

Przy okazji magistrat zachęca by wszystkie incydenty związane z dziką zwierzyną, stwarzającą bezpośrednie zagrożenie, mieszkańcy zgłaszali do Straży Miejskiej Miasta Krakowa na numer alarmowy: 986.

Ustawiona została odłownia dzików

Jak zaznacza krakowski magistrat, zgłoszenia mieszkańców umożliwią szybkie poinformowanie działającego na zlecenie Miasta pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz Polskiego Związku Łowieckiego. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzone zostaną działania w terenie – próby odłowienia dzików specjalistyczną odłownią, w sposób jak najmniej dla nich uciążliwy oraz relokacja w obrębie obwodu łowieckiego, który sięga poza granice miasta, na tereny niezabudowane.

Ustawiona została odłownia dzików, ale ważna jest także edukacja

Miejscy urzędnicy zaznaczają przy okazji, że prowadzona jest również edukacja mieszkańców w zakresie kształtowania właściwych postaw. Jak tłumaczy UM, chodzi o niedokarmianie dzikich zwierząt i odpowiednie zabezpieczanie pojemników na odpady. A ponadto o wyprowadzanie psów na smyczy i zachowanie ostrożności na terenach otwartych w porach aktywności dzików. Wydział Kształtowania Środowiska UM oznacza tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi miejsca, w których dochodzi do sytuacji konfliktowych z udziałem dziko żyjących zwierząt na terenie Krakowa. Jak dotychczas oznakowano w Krakowie kilkadziesiąt takich lokalizacji – dodaje UM.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. 2 x Pogotowie dla Dzikich Zwierząt w Krakowie

Partner Portalu

Partner Portalu