W interesie nietoperzy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczęła prace nad opracowaniem planów zadań ochronnych dla dwóch specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Kościół w Radziechowach PLH PLH240007 oraz Kościół w Górkach Wielkich PLH240008. W obu przypadkach obszary wyznaczono dla ochrony nietoperzy, które wybrały sobie te obiekty sakralne na miejsce swoich kolonii rozrodczych.
 
W zabytkowym kościele w Radziechowach schronienia szukają nietoperze z gatunku podkowca małego, natomiast przedmiotem ochrony w kościele w Górkach Wielkich są zarówno podkowce małe, jak i nocki duże.
 
Aby zapewnić możliwość aktywnego udziału wszystkim zainteresowanym, a co za tym idzie – aby zapisy planu zadań ochronnych były wypracowane w wyniku kompromisu – do prac zostaną zaproszeni przedstawiciele gmin, rolników, a także naukowcy i reprezentanci ekologicznych organizacji pozarządowych. Informacje na temat aktualnego stanu prac nad projektami oraz zgromadzonych w ich trakcie materiałów można uzyskać w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Katowicach. Uwagi i wnioski można zgłaszać na piśmie do 15 lipca 2014 r.
 

Partner Portalu

Partner Portalu