Ustanowienie pomników przyrody

Ustanowienie pomników przyrody w Nadleśnictwie Pińczów

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP) przez cały 2020 rok prowadzone były działania w ramach akcji Pomniki dla Natury. Podczas trwania tego projektu zgłoszono ogółem 136 wniosków o ustanowienie pomników przyrody, spośród których 56 zyskało już akceptację samorządów – podkreśla RDLP w informacji, której autorem jest Jacek Koba z Wydziału Ochrony Lasu.

Ustanowienie pomników przyrody – procedura wydłużona przez pandemię

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią procedura ustanawiania pomników przyrody musiała ulec wydłużeniu. Poszczególne samorządy, w gestii których leży decyzja o powołaniu nowej formy ochrony przyrody starają się jednak wychodzić naprzeciw postulatom leśników, przyjmując kolejne uchwały o ustanowieniu pomników przyrody – wskazuje RDLP. Ostatnia taka decyzja została podjęta przez Radę Miejską w Działoszycach, która uchwałą opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 9 kwietnia 2021 r. ustanowiła dziewięć nowych pomników przyrody, którymi są drzewa rosnące na terenie Nadleśnictwa Pińczów.

Leśnicy podkreślają, że położone w południowej części RDLP Nadleśnictwo Pińczów słynie z wyjątkowych walorów przyrodniczych. Niezwykle bogate pod względem bioróżnorodności lasy występują tutaj na malowniczych wzgórzach, które rozcina sieć wąwozów oraz wstęga doliny Nidy.

Ustanowienie pomników przyrody – dziewięć drzew cennych dla lokalnej społeczności

Ustanowienie pomników przyrody

Nowo ustanowione pomniki przyrody to wiekowe i okazałe drzewa, które warto zachować ze względu na znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe – podkreśla RDLP. Leśnicy dodają, że drzewa te są także cenne dla lokalnej społeczności – nawiązują do historii i kultury regionu. Ich szczególnym atutem jest wartość estetyczna wpływająca na walory krajobrazowe oraz fakt tworzenia się tzw. mikrosiedlisk, które służą m.in. ptakom i owadom. Pomniki te będą także swoistym „bankiem rodzimych genów” – zaznaczają leśnicy.

Wśród powołanych pomników przyrody znajduje się siedem dębów szypułkowych, lipa drobnolistna i jodła pospolita. Drzewa rosną na terenie leśnictw Sancygniów i Bugaj. Ze względu na wyjątkowo okazały pokrój, który sprawia, że drzewo wyraźnie dominuje nad całym kompleksem leśnym, uznana za pomnik przyrody, występująca w oddziale 137c leśnictwa Sancygniów, jodła pospolita otrzymała imię „Matka lasu”.

Na terenie nadleśnictwa Pińczów znajdują się obecnie 22 pomniki przyrody, a kilkanaście wniosków o ustanowienie nowych pomników, które zostały złożone w 2020 r. czeka jeszcze na zatwierdzenie – dodaje RDLP.

Ustanowienie pomników przyrody w ramach akcji „Pomniki dla Natury”

Nowe pomniki zostały wytypowane w ramach społecznej akcji Pomniki dla Natury. Została ona zainicjowana przez Organizację Natura i Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”. W efekcie trwających rozmów i ustaleń do działań przyłączyły się RDLP w Radomiu, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Liga Ochrony Przyrody – Zarządy Okręgów w Kielcach, Tarnobrzegu i Radomiu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x Jacek Koba