Unikanie betonozy

Unikanie betonozy – Pomorze Zachodnie chce być bardziej zielone

Zmiana trendów zagospodarowywania terenów miejskich, unikanie betonozy, wzmacnianie odporności na zmiany klimatyczne – to nowe możliwości w perspektywie unijnej 2021-2027 – zwraca uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) i dodaje, że perspektywa kładzie szczególny nacisk na działania dedykowane ochronie środowiska. Pomorze Zachodnie szykuje się do przyszłego unijnego rozdania, w którym jednym z głównych filarów będzie właśnie „zielona gospodarka”. Już teraz władze samorządu województwa podejmują dalsze kroki na rzecz ekologii. W lipcu upubliczniono rejestr wniosków o wycinkę drzew oraz zapoczątkowano akcje sadzenia drzew – wskazuje UMWZ.

Zielone aspiracje regionu

Urząd marszałkowski podkreśla, że Pomorze Zachodnie od lat aspiruje do bycia najbardziej zielonym z polskich regionów, stąd inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), trasy rowerowe czy niskoemisyjny transport. Obrany kurs samorząd województwa zamierza kontynuować w kolejnych latach. Ogromne nadzieje wiązane są z przyszłą perspektywą unijną. Wśród celów szczegółowych wymienia się np. wspieranie efektywności energetycznej i energii odnawialnej, zapobieganie klęskom żywiołowym, poprawę gospodarki wodnej czy wzmacnianie dbałości o przyrodę. Unijne fundusze przeznaczone mają być na instalacje urządzeń OZE, systemy prognozowania i ostrzegania przed zagrożeniami naturalnymi oraz infrastrukturę kanalizacyjną, a także ochronę siedlisk i gatunków czy azyle dla zwierząt – wylicza UMWZ.

Unikanie betonozy i rejestr wniosków o wycinkę drzew w Szczecinie

W oczekiwaniu na przyszłe unijne rozdanie Urząd Marszałkowski kontynuuje działania na rzecz ekologii. Na początku lipca na stronie internetowej udostępniono rejestr wniosków o wycinkę drzew w Szczecinie – zaznaczył UMWZ.

Dbałość o zazielenianie obszarów miejskich jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Chcemy, by nasze miasta były coraz bardziej zielone i ekologiczne, by żyło się w nich zdrowo i pięknie. Mamy jednak świadomość, że w przypadku inwestycji niezbędnych dla mieszkańców lub przez wzgląd na bezpieczeństwo ludzi i mienia trzeba wydać zgodę na usunięcie niektórych drzew. Staramy się jednak, by proces wydawania decyzji na wycinkę był jak najbardziej transparentny, a zgody ograniczone do niezbędnego minimum. Dlatego na stronie internetowej urzędu stworzyliśmy rejestr, z którego można się dowiedzieć, jakie wnioski na wycinkę wpłynęły i na jakim etapie procedowania się znajdują. Można też wnosić w tej sprawie swoje uwagi i spostrzeżenia w ramach konsultacji społecznych – podkreślił Olgierd Geblewicz, marszałek województwa.

Rejestr zawiera skierowane do urzędu marszałkowskiego prośby o cięcia roślinności na gruntach publicznych należących do Szczecina lub podległych jej jednostek (data, instytucja, lokalizacja). Znaleźć go można na stronach internetowych UMWZ, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zbiorze „Wykazy, rejestry i ewidencje”.

Celem unikanie betonozy, dlatego wspierają nasadzenia na terenach marszałkowskich

Uruchomienie rejestru zbiegło się z rozpoczęciem dodatkowych nasadzeń drzew na terenach jednostek podległych marszałkowi województwa. Na początku lipca przed Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Sowińskiego zasadzono 21 jarzębin. We wrześniu sadzenie drzew zaplanowano na terenie siedziby Sejmiku Województwa przy ul. Mickiewicza. Nowe nasadzenia mają pojawić się także w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie przy ul. Broniewskiego, a także w Szpitalu „Zdroje” przy ul. Mącznej – podkreślił UMWZ.

Akcję zazieleniania regionu, czyli nasadzenia drzew – głównie na terenach miejskich – traktujemy jako pierwsze kroki przed działaniami zakrojonymi na większą skalę. Chcielibyśmy je prowadzić we współpracy z miastami w regionie, w ramach przyszłej perspektywy, gdzie postaramy się pozyskać jak największe środki na ten cel – powiedział Olgierd Geblewicz.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWZ

reklama

 

partner merytoryczny