za ochronę przyrody TPN-u

Uhonorować za ochronę przyrody TPN-u

Tatrzański Park Narodowy (TPN) zachęca do zgłaszania kandydatur osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Tatr. Oto bowiem po raz czwarty ma zostać przyznany honorowy tytuł Dobroczyńcy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Jak przypomina TPN, po raz pierwszy honorowe wyróżnienia dla osób, które przyczyniły się do realizacji zadań Parku, jego dyrekcja przyznała ponad 20 lat temu, z okazji 40-lecia swojego istnienia. Medal miał być przyznawany przez kapitułę raz do roku, w kolejne rocznice powołania TPN-u. Pierwszymi osobami, które otrzymały honorowy tytuł Zacnego Dobroczyńcy Tatrzańskiego Parku Narodowego, byli Zofia i Witold Paryscy. Niestety w następnych latach pomysł ten zarzucono.

Uhonorować dobroczyńców parku za ochronę przyrody TPN-u

W roku obchodów 60. rocznicy powstania Parku dyrektor TPN-u powrócił do tej idei. Od tej pory tytuł Dobroczyńcy Tatrzańskiego Parku Narodowego ma być przyznawany co dwa lata. Będą go otrzymywać wybrane osoby lub instytucje za wybitne zasługi w działalności społecznej, naukowej, edukacyjnej i organizacyjnej na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego TPN-u.

W 2015 r. kapituła tytułem Dobroczyńcy Tatrzańskiego Parku Narodowego postanowiła uhonorować: prof. dr. hab. Wiesława Barczyka oraz Józefa Nykę. Z kolei w 2017 r. ten honorowy tytuł otrzymali: śp. prof. dr hab. Halina Piękoś-Mirek i prof. dr hab. Zbigniew Mirek oraz prof. dr hab. Stefan Skiba. Laureaci otrzymali statuetki autorstwa Marcina Rząsy.

Kontynuując te działania TPN zachęca do zgłaszania kandydatur. Mogą to zrobić pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz osoby spoza parku, jednak związane z problematyką ochrony przyrody Tatr. Zgłoszenie z krótkim uzasadnieniem powinno zostać złożone do końca lipca br. w sekretariacie TPN na piśmie lub przesłane na adres sekretariat@tpn.pl w formie elektronicznej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez TPN

fot. TPN

 

reklama