Udaremniono próbę przywozu okazów

Udaremniono próbę przywozu okazów gatunków zagrożonych wyginięciem

Udaremniono próbę przywozu okazów gatunków zagrożonych wyginięciem, a dokonali tego funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Oddziału Celnego Port Lotniczy Kraków – Balice.

Udaremniono próbę przywozu okazów gatunków objętych konwencją CITES. Dokonali tego funkcjonariusze małopolskiej KAS

Próbę przywozu okazów gatunków objętych konwencją CITES

Jak podała Izba Administracji Skarbowej w Krakowie (IAS), mieszkaniec Grodu Kraka powracający do Polski z Kolumbii przechodził w krakowskim porcie lotniczym przez „zielone przejście”, oznaczające, że nie ma nic do zgłoszenia. Jednak funkcjonariuszy małopolskiej Służby Celno-Skarbowej zainteresowały jego bagaże. Jak się okazało ich podejrzenia wobec krakowianina okazały się uzasadnione. A to dlatego, że w walizkach należących do mężczyzny ujawniono wachlarz z piór papugi, naszyjniki wykonane z zębów drapieżników oraz akcesoria do zażywania tabaki z pazurami pochodzącymi z chronionych okazów.

Niestety to już trzeci w bieżącym roku przypadek na krakowskim lotnisku, gdy podróżni przylatujący do Polski nie znając przepisów posiadają podlegające ochronie okazy fauny i flory – podkreśla IAS i dodaje, że ujawnione w opisywanym przypadku okazy zostały zatrzymane. Ich właściciela czeka teraz odpowiedzialność karna – dodaje IAS.

Przywóz i wywóz okazów tylko na podstawie odpowiednich zezwoleń i świadectw

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie przypomina przy okazji, że przywożąc pamiątki oferowane w różnych zakątkach świata można przyczynić się do wyginięcia rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin. Pełna lista gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. z późniejszymi zmianami – wskazuje IAS. Skarbówka dodaje też, że przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej UE), jak i wywóz z UE okazów roślin i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem (wymienionych w postanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej CITES) możliwy jest na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES.

próba przemytu okazów

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 3 x IAS w Krakowie

 

reklama