Uchwycone na zdjęciach

Przyroda Polski jest tematem wystawy pt. „Oczami Śląskich Fotografów”, którą można podziwiać w Muzeum Śląskim. Na 80 wielkoformatowych zdjęciach pojawiają się zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt, interesujące i rzadko obserwowane zachowania zwierząt czy nietknięte ręką człowieka krajobrazy, w tym te z obszarów objętych programem Natura 2000.
 
wystawa
 
Co ciekawe, ekspozycji, która będzie dostępna do 11 stycznia 2015 r., będą towarzyszyły warsztaty terenowe z zakresu fotografii przyrodniczej i etyki w fotografowaniu przyrody, które zostaną zorganizowane w katowickim rezerwacie przyrody Las Murckowski.
 
Wystawa została przygotowana przez Związek Polskich Fotografów Przyrody. Organizację tej inicjatywy wsparł finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (16 tys. zł).
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu