Transgraniczna współpraca

Na zaproszenie Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa Landu Saksonii w dniach 3-4 czerwca br. w Altenberg odbyło się spotkanie polsko-niemieckie dotyczące współpracy transgranicznej w ochronie środowiska.
 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz reprezentanci wspomnianego Ministerstwa i Państwowego Zakładu Lasów Saksońskich.
 
Podczas spotkania wymieniono doświadczenia z zakresu ochrony środowiska. Odbyła się również wizytacja terenowa Mokradeł Georgenfelder, gdzie odbywa się renaturyzacja torfowiska wysokiego oraz łąk Geisingberg. Prowadzony jest tam narodowy program nawadniania obszarów, w tym współpraca z rolnikami i reintrodukcja gatunków zagrożonych, np. goryczki karpackiej.
 

Partner Portalu

Partner Portalu