Tereny po koksowni do rekultywacji

Tereny po koksowni do rekultywacji

Pięciohektarowe tereny po byłej koksowni w Orzegowie zostaną zrekultywowane – informuje Urząd Miasta Ruda Śląska (UM).

Podpisano umowę z wykonawcą, który opracuje dokumentację i zrealizuje całość inwestycji. Koszt przedsięwzięcia to ponad 21 mln zł, a 85% tej kwoty stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Tereny po koksowni do rekultywacji – umowa z wykonawcą podpisana

Jak zaznacza UM, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Zakończenie prac w ramach tej inwestycji zaplanowane jest na 2021 r.

Zrekultywowany teren po koksowni będzie miał charakter rekreacyjno–kulturowy. Powstanie parku wiązało się będzie z zachowaniem pamięci o zakładzie, który przez wiele lat stanowił integralną część Orzegowa. Ruda Śląska jest miastem zielonym, nam zaś zależy na tym, by dzięki temu była miastem przyjaznym dla mieszkańców. W tym celu z każdym rokiem przybywa zrewitalizowanych miejsc rekreacji. Jestem przekonana, że park na terenach po byłej koksowni przypadnie do gustu wielu osobom i będzie chętnie odwiedzanym miejscem, nie tylko przez rudzian – stwierdziła Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Inwestycja zrealizowana zostanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Oznacza to, że wyłoniony w przetargu wykonawca zarówno opracuje dokumentację projektową, jak i zrealizuje całość inwestycji.

W ramach przedsięwzięcia do życia przywróconych zostanie prawie 5 ha terenu. Najważniejszą częścią inwestycji będzie zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych. W dalszej kolejności uporządkowana zostanie dzika roślinność. Na całym obszarze utworzone będą alejki z latarniami, pojawią się także ławki i inne obiekty małej architektury. Wybudowany zostanie również parking dla samochodów – podaje rudzki magistrat.

Historia warta ocalenia

Istotną częścią przedsięwzięcia będzie zabezpieczenie ruin budowli po byłej koksowni. Utworzona zostanie ścieżka dydaktyczna, która obejmie pozostałości po dawnym zakładzie oraz teren, na którym się znajdował. Będą tam informacje o historii tego miejsca i funkcjonowaniu koksowni – wymienia Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków.

Historia koksowni Orzegów, która pierwotnie nazywała się „Gotthard”, sięga 1900 r., kiedy rozpoczęły się pierwsze prace przy jej budowie. W 1903 r. powstała pierwsza 35-komorowa bateria pieców koksowniczych. W 1908 r. funkcjonowały już trzy baterie pieców oraz pięć kotłów. Węgiel do koksowni sprowadzano z pobliskiej kopalni Karol. Pod koniec II wojny światowej zakład został poważnie zniszczony. Pierwszy remont przeprowadzono już w latach 1947 – 1949, kolejne w następnych latach. Zakład swoją działalność zakończył ostatecznie w 1976 r. Koksownia Orzegów reprezentuje ostatni i najstarszy tego typu zakład na terenie Polski. Do dziś zachował się budynek wieży węglowej, fragment ciągu komór pierwszej baterii koksowniczej wraz z odcinkiem drogi dojazdowej oraz zbiornik smoły.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. UM Ruda Śląska

reklama

 

partner merytoryczny