ochrona ptaków pustułka

Sztuczne gniazdo dla sokołów wędrownych

Dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW), Gminy Wałbrzych oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu na 130-metrowym kominie ciepłowni w Wałbrzychu umieszczono sztuczne gniazdo dla sokołów wędrownych. Opiekę ornitologiczną i merytoryczną nad gniazdem sprawuje Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”.

Zamieszkała w nim para pustułek, drapieżników z rodziny sokołowatych – komentuje Jerzy Ignaszak, zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – Mamy nadzieję, że w przyszłym roku w sezonie lęgowym w gnieździe pojawią się sokoły wędrowne. Dobrze, że teraz gniazdo nie będzie puste.

Życie nowych lokatorów można na bieżąco śledzić w Internecie dzięki zainstalowanym kamerom. Drewniana część konstrukcji domu dla ptaków została wykonana przez uczniów należących do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.

Ornitolodzy liczą, że w przyszłości mieszkańcami sztucznego gniazda będą dzikie sokoły wędrowne. To jeden z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce. Te drapieżniki były obserwowane w pobliżu wałbrzyskiej ciepłowni przez przyrodnika i fotografa Krzysztofa Żarkowskiego. Sokoły nie budują samodzielnie gniazd, lecz zajmują siedziby innych dużych ptaków, np. orła albo bociana. Gniazdują też chętnie w gniazdach przygotowanych przez człowieka, np. na kominach czy wysokich budynkach. Populacja europejska tych skrzydlatych drapieżników, żyjąca na drzewach, całkowicie wyginęła w latach 60. XX w. Do zagłady sokołów w całej Europie przyczyniło się m.in. zanieczyszczenie środowiska szkodliwym pestycydem DDT.

Wałbrzyski projekt pomocy dla sokołów nie jest jedynym, który wspiera WFOŚiGW. Od początku akcji w 2010 r. reintrodukowano na Dolnym Śląsku 135 sztuk tych ptaków. Akcja jest prowadzona na terenie całego kraju. Łączna wartość dotacji udzielonych przez WFOŚiGW na dolnośląskie akcje reintrodukcji wyniosła ponad 137 tys. zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW

fot. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu