Sukces projektu ochrony rybołowa

Sukces projektu ochrony rybołowa – pierwsze pisklę w Nadleśnictwie Barlinek

O tym, że rybołowy Brynka i Barlinek zostali rodzicami poinformowały w ubiegłym tygodniu Lasy Państwowe (LP). W gnieździe, z którego transmisję online prowadzi Nadleśnictwo Barlinek, wykluło się wówczas pierwsze pisklę. Jak zaznaczają leśnicy, młody ptak to sukces projektu ochrony rybołowa, jednego z najrzadszych gatunków ptaków drapieżnych w Polsce, realizowanego przez LP i Komitet Ochrony Orłów (KOO).

Sukces projektu ochrony rybołowa – ptaki osiedlają się na platformach

Leśnicy podkreślają, że w kraju mamy jedynie ok. 30 par rybołowów. Gniazda zakładają na starych, rozłożystych drzewach, ale dzięki rozpoczętemu w 2019 r. czteroletniemu projektowi, realizowanemu ze środków unijnego funduszu LIFE, zaczęły osiedlać się na specjalnych platformach zakładanych przez leśników.

Zamontowaliśmy już kilkadziesiąt z 300 zaplanowanych platform lęgowych, gdzie ptaki mogą bezpiecznie zakładać gniazda. Kilka z nich jest już zasiedlonych – mówi Łukasz Porębski z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, która koordynuje przedsięwzięcie.

Projekt realizowany jest na północy Polski, gdzie na pojezierzach rybołowy znajdują sprzyjające im biotopy. Obecnie transmisja online z gniazda rybołowów jest prowadzona z Nadleśnictwa Barlinek. Dzięki relacji wideo każdy mógł zobaczyć, jak młody ptak wykluł się 25 maja wieczorem, chociaż kamera pokazała, że już rano jedno z czterech jaj zaczęło pękać. Być może jest to jajo, które zostało złożone jako pierwsze 14 kwietnia – zaznaczają LP.

Gniazdo znajduje się na 35-metrowej sośnie i tylko dzięki kamerze możemy na bieżąco śledzić życie ptaków. To nie jest wyłącznie podglądanie przyrody, skądinąd bardzo wartościowe. W ten sposób budujemy również zasób wiedzy, która pozwala skuteczniej chronić drapieżne ptaki – wyjaśnia Ł. Porębski.

Projekt przynosi efekty

Po wykluciu się piskląt zaczyna się ciężka praca dla rodziców. Siedem – osiem razy w ciągu każdego dnia dorosłe będą przynosiły ryby. Podczas sezonu lęgowego złowią ich ponad 140 kg. Intensywne karmienie młodych będzie się opłacało rodzicom, ponieważ pierwsze próbne loty młode ptaki wykonają już na przełomie czerwca i lipca, czyli po ok. siedmiu tygodniach od wyklucia. Pod koniec sierpnia będą zdolne odlecieć na zimowiska – zwracają uwagę LP.

Na obszarze Natura 2000 Puszcza Barlinecka gniazda założyły już trzy pary rybołowów. Dwa znajdują się na terenie Nadleśnictwa Barlinek, jedno w lasach Nadleśnictwa Kłodawa.

Lasy Państwowe podkreślają, że projekt realizowany wraz z KOO przynosi efekty. W 2019 r. nowa para pojawiła się w Nadleśnictwie Włoszakowice w Wielkopolsce. Rok później parę rybołowów zauważono w Nadleśnictwie Głusko na Pojezierzu Drawieńskim.

Każda nowa para ptaków to sukces projektu ochrony rybołowa

Monitoring prowadzony od 2017 r. pokazuje tendencję wzrostową liczby par rybołowów w Polsce. Najważniejsze jednak, że projekt doprowadził do zahamowania spadku liczebności tego gatunku. Dla nas, leśników, każda nowa para w Polsce to ogromny sukces! – podkreślił Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego LP.

Platformy i przekaz online z gniazda rybołowa to jedno z wielu działań realizowanych w ramach projektu LP i KOO pn. „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”. Badacze śledzą także trasy migracji i pobytu w Polsce za pomocą nadajników GPS, a ponadto monitorują życie, w tym skład diety ptaków, przy gniazdach i edukują.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. kadr z filmu udostępnionego przez Lasy Państwowe