Strefy ochronne

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie utworzył dwie nowe strefy ochrony bociana czarnego oraz orlika krzykliwego. Znajdują się one w Nadleśnictwie Siedlce.
 
Już w ubiegłym roku na terenie Nadleśnictwa, w ponad 100-letnim drzewostanie boru mieszanego, zaobserwowano nowe gniazdo, wskazujące na obecność bociana czarnego. Ptaki zbudowały gniazdo na sośnie, na wysokości ok. 10 m. W tym sezonie gniazdo było zajęte przez dorosłe bociany, które opiekowały się dwoma młodymi.
 
czarny6
 
Natomiast w tym roku stwierdzono także nowe gniazdo orlika krzykliwego. Znajduje się ono w rozwidleniu gałęzi dębu, na wysokości ok. 7-8 m. Podczas kontroli gniazda obserwowano wysoko nad drzewostanem szybującego orlika. Drapieżniki upodobały sobie grąd z około 70-letnim drzewostanem sosnowym, z domieszką dębu, grabu i lipy.
 
W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, strefy ochronne powinny być tworzone tam, gdzie gniazdują m.in. orlik krzykliwy, bielik, bocian czarny, kania czarna, sokół wędrowny, cietrzew, puchacz, włochatka i kraska. Ochrona strefowa ma na celu ochronę ich ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania.
 

Partner Portalu

Partner Portalu