strefy bioróżnorodności

W Małopolsce powstaną cztery strefy bioróżnorodności

Zgodnie z przekazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) informacją, w położonych w Małopolsce gminach Szczurowa, Rzezawa, Koszyce i Drwinia, powstaną strefy bioróżnorodności. Stanie się to w ramach projektu „Wzmocnienie i ochrona bioróżnorodności w Dolinie Wisły”. Projekt realizowany będzie dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski.

Strefy bioróżnorodności – czym są?

Strefy bioróżnorodności są terenami zieleni. W gminie Szczurowa projekt realizowany będzie w miejscowości Popędzyna, położonej na pograniczu lasu i pobliskiej rzeki oraz otaczających pól uprawnych i wałów Wisły. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się tam ścieżka rowerowa. Wyznaczenie strefy bioróżnorodności umożliwi zadbanie o ten teren bez naruszania jego naturalnych wartości. Założono m.in. wykonanie nowych nasadzeń w miejscu powalonych drzew, oczyszczenie dna tamtejszego stawu, wysianie trawy i roślin wodolubnych, a także nasadzenie drzew, których owocami żywią się ptaki. Rozsiane zostaną łąki kwietne. Tereny łąk zostaną uporządkowane i obsadzone krzewami z kwiatami i owocami, przyciągającymi ptaki i owady. W strefie powstaną także czatownie i obiekty małej architektury. Podobne strefy powstaną w gminach Rzezawa, Koszyce i Drwinia. W dodatku projekt przewiduje prowadzenie działań edukacyjnych.

Łączna jego wartość to ponad 6,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 5,5 mln zł. Zadania realizowane w poszczególnych gminach mają wartość odpowiednio: Szczurowa – ok. 1,1 mln zł (dofinansowanie ok. 0,9 mln zł), Koszyce – ok. 2,2 mln zł (dofinansowanie ok. 1,9 mln zł), Drwinia – ok. 0,6 mln zł (dofinansowanie ok. 0,5 mln zł) oraz ok. 1 mln zł (dofinansowanie ok. 0,8 mln zł).

Realizacja zadania „Wzmocnienie i ochrona bioróżnorodności w Dolinie Wisły” to kolejna inwestycja w obszary zielone i zieloną infrastrukturę, która stanowi płuca każdego zakątka Małopolski. Serdecznie gratuluję gminie Szczurowa oraz gminom partnerskim wspaniałego projektu, na którym zyskają wszyscy mieszkańcy tych okolic – powiedział wicemarszałek Józef Gawron.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu