strażnicy parków narodowych

Strażnicy parków narodowych przeszkoleni

Ministerstwo Środowiska (MŚ) poinformowało, że strażnicy parków narodowych zakończyli kursy uzupełniające, które odbywały się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Dzięki szkoleniu mają być oni skuteczniejsi w zwalczaniu działań związanych z niszczeniem przyrody na terenie ich działania.

Skuteczniejsza ochrona przyrody – strażnicy parków narodowych przeszkoleni

Kurs w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczął się 1 marca br. i miał na celu doskonalenie oraz ujednolicenie kompetencji strażników wszystkich polskich parków narodowych. Efektem tego działania ma być zapewnienie wysokiego poziomu profesjonalnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego kraju.

Służycie w parkach narodowych, gdzie strzeżecie polskie zasoby przyrodnicze. To wielkie wyzwanie, dlatego wiedza zdobyta m.in. w trakcie kursu uzupełniającego będzie ważnym wkładem w ich ochronę – podkreślił prof. Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, który wziął udział w uroczystym podsumowaniu pięciu edycji szkolenia.

Szkolenia uzupełniające odbywały się w pięciotygodniowych okresach, w grupach liczących do 22 osób. Każde z nich obejmowało siedem bloków tematycznych w łącznym wymiarze 196 godzin lekcyjnych zakończonych egzaminem teoretycznym. W trakcie kursu strażnicy parków mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu realizacji ustawowych uprawnień i podejmowania interwencji. Mogli też podszlifować znajomość przepisów dotyczących ruchu drogowego i kontroli drogowej oraz udzielania pierwszej pomocy.

Na podstawie www.gov.pl (dostęp 28.11.2018)

fot. sozosfera.pl

 

reklama