Stop wypalaniu traw

Każdego roku na jesień obserwuje się wzmożone wypalanie traw na łąkach oraz pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych, co stanowi zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także dla otaczającej przyrody.
 
Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu, a zarazem nielegalnemu procederowi, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody, przygotowała informacje na temat szkodliwości wypalania traw. Jedną z form docierania do ludzi jest plakat, który zostanie przekazany samorządom, przedstawicielom kolei, straży pożarnej Lubuskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, szkołom oraz innym jednostkom na terenie województwa lubuskiego – z prośbą o rozpowszechnienie.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu