Stop niszczeniu zieleni

Stop niszczeniu zieleni – akcja w Warszawie

Trawniki, klomby, zieleńce, a nawet rozjeżdżone tereny, na których kiedyś rosła trawa. Tego typu miejsca stały się „parkingami” dla kierowców, którzy „muszą” gdzieś pozostawić swój samochód. Niszczenie zieleni to w Warszawie nagminna praktyka kierowców – podkreśla Straż Miejska m.st. Warszawy (SM).

Stołeczni municypalni stwierdzają, że „Tak być nie może” i dodają, że z takim postępowaniem nie godzą się także mieszkańcy Warszawy.
Coraz częściej informują oni SM o wykroczeniach dotyczących niszczenia zieleni przez kierowców i proszą o podjęcie interwencji.

Stop niszczeniu zieleni – akcja stołecznej straży miejskiej

Stołeczna SM zaznacza, że przez cały rok prowadzi działania w miejscach, w których kierowcy parkują na zieleni, łamiąc w ten sposób prawo. Jednak szczególnie strażnicy skupią się na tym problemie w okresie od 7 do 16 listopada 2018 r. W tym czasie przeprowadzą działania, w trakcie których za wycieraczkami lub na klamkach źle zaparkowanych pojazdów będą pozostawiane zawieszki (łatwe do usunięcia) informujące o popełnionym przez kierowcę wykroczeniu.

Jak podaje SM, z pozostawionej informacji kierujący dowie się, że naruszył przepisy Kodeksu Wykroczeń określone w art. 144:

§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza
roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się
pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze
trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez
właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze
nagany.

§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie
przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny.

Funkcjonariusze widząc pojazd zaparkowany na trawniku, na systemie korzeniowym drzewa, a nawet na rozjeżdżonej ziemi, z której już tylko gdzieniegdzie wyrastają źdźbła trawy, podejmują zdecydowane interwencje. Tylko w 2018 roku w związku z tym wykroczeniem interweniowaliśmy prawie 34 tysiące razy. Akcją chcemy zwrócić uwagę, że pozostawienie samochodu w takich miejscach jest nie tylko wykroczeniem, ale także niszczeniem środowiska naturalnego – mówi starszy inspektor Sławomir Smyk z SM.

Taka forma przekazu informacji to jedno z kilku testowanych w przestrzeni miejskiej rozwiązań, wypracowanych z udziałem mieszkańców, aktywistów i badaczy społecznych w ramach projektu realizowanego na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” oraz firmę projektową Cooperativa Studio. Celem tego projektu jest opracowanie i zaprojektowanie rozwiązań służących skutecznej ochronie terenów zielonych stolicy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez SM Warszawy

fot. SM Warszawy

 

reklama