Status pomnika przyrody

Drzewo w Parku Przymorze zyskało status pomnika przyrody

26 października 2023 r., Urząd Miejski w Gdańsku (UM) poinformował że drzewo z gatunku lipa krymska zyskało status pomnika przyrody.

Lipa krymska zyskała status pomnika przyrody

Wspomniana lipa krymska to drzewo wytypowane w ramach inwentaryzacji drzew cennych i unikatowych, rosnących na terenie Gdańska. Drzewo, które zyskało status pomnika przyrody rośnie przy historycznym pawilonie ogrodowym dawnego dworu, w Parku Przymorze. Magistrat zaznaczył, że lipa jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym. Jest drzewem o zagęszczonej koronie oraz znaczącym obwodzie pnia i wieku. Spełnia kryteria opisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 227 cm, a jego wysokość to 18 m. Rozpiętość korony sięga 16 m. Szacunkowy wiek lipy został określony na 90 lat.

Fakt, że drzewu nadany został status pomnika przyrody pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa rzadkiej odmiany w historycznym środowisku miejskim.

Kryteria uznania za pomnik przyrody

Przy okazji ratusz przypomniał, że definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Magistrat wskazał też główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody. To przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm. Może to być też wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy. Wyróżnianie się to powinno zachodzić ze względu na obwód, wysokość i szerokość korony, a także wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne. Brane pod uwagę są również inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Jak podał UM, drzewa, które według mieszkańców spełniają ww. kryteria, można zgłosić w ramach akcji „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody”. Zgłoszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl – dodał magistrat.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. UM w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu