Sprawiedliwy podział korzyści

12 października br. wszedł w życie Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej. Zakłada on sprawiedliwy podział korzyści między tzw. dawcami i biorcami zasobów genetycznych.
 
W myśl postanowień Protokołu, państwa rozwijające się, które udostępniają największe zasoby genetyczne (lasy tropikalne, tundry i tajgi), mają prawo do udziału w korzyściach, które przynoszą wytworzone z wykorzystaniem tych zasobów produkty – nawet jeśli te przebywają drogę do odległych zakątków świata. Dokument ten reguluje również kwestie współpracy transgranicznej, monitoringu wykorzystania zasobów genetycznych, transferu technologii oraz mechanizmów i zasobów finansowych.
 
siew
 
Protokół z Nagoi jest nowym instrumentem prawa międzynarodowego, wdrażającym trzeci cel Konwencji o różnorodności biologicznej. Polska podpisała Protokół w 2011 r.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny