Spotkanie na szczycie

Na szczycie Śnieżki odbyło się spotkanie ministrów środowiska Polski i Czech. W ich obecności dyrektorzy polskiego i czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego odnowili porozumienie o współpracy. Będzie się ona skupiała głównie na ochronie bogactwa przyrodniczego Karkonoszy po obu stronach granicy oraz oszczędnego korzystania z zasobów Parku i jego zrównoważonego rozwoju.
 
ministrowie
 
Spotkanie ministrów stało się także okazją do zaprezentowania bieżącej problematyki parków narodowych oraz wyników projektów realizowanych z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.
 
Ponadto nastąpiło symboliczne otwarcie przez ministrów wyremontowanego szlaku turystycznego Jantarowa cesta.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu