Sokoły wędrowne w sztucznych gniazdach

Sokoły wędrowne w sztucznych gniazdach

13 sokołów wędrownych zostało wypuszczonych 26. maja br. do sztucznych gniazd w Dolinie Baryczy – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW). Jak zaznaczył fundusz następnego dnia miało do nich dołączyć jeszcze kilkanaście sztuk tych ptaków szponiastych z hodowli w Słowacji i Czechach. Celem akcji jest ochrona jednego z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce i jego reintrodukcja na Dolnym Śląsku.

Sokoły wędrowne w sztucznych gniazdach elementem reintrodukcji gatunku

Ptaki pochodzą z polskich hodowli. Wpuszczanie na wolność nowych ptaków ma na celu wzmocnienie genów dolnośląskich sokołów – powiedział Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes WFOŚiGW.

Jak podaje Fundusz, młodym sokołom przed umieszczeniem w gniazdach pobrano krew do analiz DNA. Wszystkie zostały też zaobrączkowane, bowiem obrączki ułatwiają dalsze śledzenie ich losów i obserwacje przy użyciu lornetek. Ptaki zostały umieszczone w gniazdach za pomocą podnośnika przez przyrodników ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Po zakończeniu akcji nowym lokatorom podano pierwszy posiłek do gniazda. Serwowano drób.

Drapieżniki spędzą w nowym domu zawieszonym w koronach drzew około 10 dni. Służy to przyzwyczajeniu ich do tego miejsca. Gniazda zostaną otwarte, gdy ptaki będą gotowe do pierwszego lotu. Potem jeszcze przez co najmniej miesiąc sokoły będą dokarmiane.

Wiek wypuszczanych ptaków to około pięć tygodni. Gdy osiągną dojrzałość, podczas polowania mogą rozwinąć prędkość nawet do 400 km na godzinę – podkreśla WFOŚiGW.

Sokoły wędrowne w sztucznych gniazdach dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW

Przy okazji WFOŚiGW przypomina, że nadrzewna populacja europejska tego drapieżnika całkowicie wyginęła w latach 60-tych. Jednak odnotowane zostały nowe lęgi – w tym roku osiem osobników – co potwierdza, że sokoły wędrowne w Polsce i na Dolnym Śląsku, dzięki pomocy człowieka, znalazły dobre warunki do życia. – Fundusz od lat wspiera akcję reintrodukcji sokołów wędrownych na Dolnym Śląsku. Tylko w 2019 roku sprowadzono łącznie na Dolny Śląsk 24 ptaki z Czech i krajowych hodowli – dodał Bartłomiej Wiązowski. Sokoły są wypuszczane do sztucznych gniazd w żmigrodzkich lasach, a na ubiegłoroczną akcję WFOŚiGW udzielił dotacji w wysokości ponad 100 tys. zł. Od początku akcji prowadzonej od 2010 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” wypuszczono w regionie 187 sztuk tych skrzydlatych drapieżników. W ostatnich trzech latach projekt zaczyna przynosić pierwsze sukcesy, bowiem od 2016 r. w regionie wylęgło się 15 sokołów. W zeszłym roku przyrodnicy stwierdzili w Polsce tylko dziewięć nadrzewnych gniazd zasiedlonych przez sokoły wędrowne, w tym jedno na Dolnym Śląsku – dodaje Fundusz.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu