Skontrolowane strefy ochrony

Skontrolowane strefy ochrony

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (RDOŚ) przeprowadzili kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody w Nadleśnictwach Rajgród oraz Supraśl.

Jak podaje RDOŚ, wspomniana kontrola odbyła się w ramach sprawowanego nadzoru nad strefami ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową w województwie podlaskim. Inspekcja została przeprowadzona zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Skontrolowane strefy ochrony bociana czarnego i orlika krzykliwego

Podczas kontroli dokonano lustracji terenowej jednej ze stref ochrony bociana czarnego w Nadleśnictwie Rajgród oraz wybranej strefy orlika krzykliwego w Nadleśnictwie Supraśl. Sprawdzano stan zachowania wytyczonych w strefach celów ochrony oraz oznakowanie przebiegu granic wyżej wymienionych stref. Ponadto celem kontroli było zidentyfikowanie zagrożeń związanych z penetracją stref przez człowieka. Dokonano także wglądu do dokumentacji prowadzonej przez nadleśnictwa.

Kontrola miała także pozwolić na określenie potrzeb związanych z oznakowaniem form ochrony oraz dać możliwość szybkiej reakcji na wszelkie przypadki naruszenia prawa.

Jak zaznacza RDOŚ, w wyniku przeprowadzonej inspekcji nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody.

Przy okazji RDOŚ przypomina, że w strefach ochrony, bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, zabronione jest przebywanie osób, wycinanie drzew lub krzewów, dokonywanie zmian stosunków wodnych oraz wznoszenie obiektów, urządzeń i instalacji. Zakazy te mają na celu ratowanie zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Na podstawie bialystok.rdos.gov.pl

fot. RDOŚ w Białymstoku

 

reklama