Schronienie nietoperzy zabezpieczone

Pracownicy Wydziału Spraw Terenowych w Kazimierzu Dolnym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dokonali częściowego odbioru prac zabezpieczających w obrębie kamieniołomu komorowego Bochotnica. Zadanie przeprowadzono w ramach realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-389/12 „Wdrażanie zadań ochronnych na obszarach sieci Natura 2000 i rezerwatach przyrody w województwie lubelskim”.
 
Realizacja prac wynikała z konieczności zabezpieczenia zimowych schronień nietoperzy przed degradacją oraz zwiększenia możliwości lęgowych tych ssaków. W trakcie badań wstępnych stwierdzono bowiem liczne zagrożenia dla zimowiska nietoperzy – postępującą degradację wyrobisk, w szczególności stropu kamieniołomu, pogarszające się warunki mikroklimatyczne oraz niepokojenie tych stworzeń przez ludzi.
 
Ze względu na ukształtowanie powierzchni, geologię obszaru, napięty harmonogram prac, a także okresy ochronne dla nietoperzy skala utrudnień w realizacji zadania była wysoka. W ramach przedsięwzięcia wykonano prace ziemne – niwelacyjne i fundamentowe, zabudowę obudowy podporowej drewnianej, kotwienie stropu kamieniołomu w partiach przyotworowych, zabezpieczenie wlotów drzwiami stalowymi, usunięcie drzew z rejonu skarpy nad otworami wlotowymi oraz ogrodzenie ochronne dla przedpola kamieniołomu.
 

Partner Portalu

Partner Portalu