Sasanka przedmiotem ochrony

Sasanki w Kolimagach to kolejny obszar Natura 2000 w województwie podlaskim, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku ustanowił plan zadań ochronnych.
 
Obszar Sasanki w Kolimagach, o powierzchni 2,5 ha, jest najmniejszym obszarem Natura 2000 na Podlasiu. Obejmuje on dwa niewielkie, piaszczyste pagórki, położone w rozległej, zatorfionej dolinie rzeki Skrody (lewy dopływ Pisy). Obszar został utworzony w celu ochrony rzadkiego gatunku rośliny – sasanki otwartej Pulsatilla patens.
 
Plan zadań ochronnych dla tego obszaru został opracowany w ramach realizacji projektupn. „Natura 2000 Sasanki w Kolimagach i Źródliska Wzgórz Sokólskich – projekty planów zadań ochronnych”,finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wykonawcą projektu planu – na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku – było Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat.
 

Partner Portalu

Partner Portalu