sadzą drzewa

Pracownicy PGE sadzą drzewa

Rozpoczyna się 24. edycja programu środowiskowego „Lasy Pełne Energii”. W ramach programu pracownicy PGE Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wraz z rodzinami i społecznościami lokalnymi sadzą drzewa. Od początku projektu, w akcję „Lasy Pełne Energii” zaangażowało się łącznie 29 tys. osób. W jego wyniku, na terenie 14 województw posadzono blisko milion drzew w 72 lokalizacjach.

Sadzą drzewa – będzie ich więcej niż w ubiegłych latach

24. edycję „Lasów Pełnych Energii” zainaugurowano w Nadleśnictwie Jabłonna, w Leśnictwie Kąty Węgierskie. 13 marca br. pracownicy PGE i Fundacji PGE wraz z rodzinami, przy współpracy leśników, posadzili tam blisko 2700 drzew. Akcję poprzedzono warsztatami prowadzonymi przez leśników. Celem tych warsztatów było przeprowadzenie krótkiego instruktażu sadzenia drzew, a także przybliżenie uczestnikom zasad ochrony środowiska oraz świadomego korzystania z zasobów przyrody. Kolejna inicjatywa tego typu odbyła się 23 marca br. w Nadleśnictwie Sokołów Podlaski – w Leśnictwie Treblinka. Pracownicy Grupy PGE planowali posadzić tam 4000 drzew. Akcja – jak podaje PGE – prowadzona jest od 24 lat, a liczba zaangażowanych wolontariuszy, jak i posadzonych drzew każdego roku wzrasta. W poprzedniej edycji w 2023 roku, blisko 2 tys. osób posadziło 110 tys. drzew. Było to o 42,5 tys. więcej niż rok wcześniej. W tym roku uczestnicy akcji chcą pobić dotychczasowe wyniki i posadzić jeszcze więcej drzew. Uczestnicy akcji posadzą drzewa w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej na terenie całej Polski.

Program „Lasy Pełne Energii” ma charakter warsztatowo–edukacyjny. Jego celem jest zwiększenie świadomości uczestników akcji w temacie roli lasów dla środowiska i klimatu. Program kształtuje także właściwe postawy społeczne i proekologiczne wśród pracowników i ich rodzin. Ma też sprzyjać nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ???

Partner Portalu

Partner Portalu