Są dokumentacje projektowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach odebrał dokumentacje projektowe planów ochrony dla rezerwatów przyrody Góry Pieprzowe, Wzgórza Sobkowskie i Ewelinów.
 
Pierwszy z nich obejmuje pozostałość pasma górskiego, silnie sfałdowanego i pociętego uskokami, w zboczach którego wykształciły się liczne wąwozy prowadzące do doliny Wisły. Dolne i środkowe partie Gór Pieprzowych pozbawione są szaty roślinnej. Najczęstsze zbiorowiska roślinne, występujące na tym terenie, to ostnicowe murawy kserotermiczne, z wieloma charakterystycznymi gatunkami, oraz zarośla kserotermiczne z największym w kraju skupiskiem dziko rosnących róż, z których kilka należy do bardzo rzadkich.
 
Z kolei w rezerwacie przyrody Wzgórza Sobkowskie chroniony jest teren wzgórz nazwanychMiędzygórzem”, porośniętych roślinnością kserotermiczną z pojedynczymi drzewami i krzewami, a w kilku miejscach – zbiorowiskami leśnymi. Stwierdzono tu szereg gatunków roślin podlegających ochronie prawnej. Są to m.in. zawilec wielkokwiatowy, wiśnia karłowata, podkolan biały, sasanka łąkowa i aster gawędka. Na tym terenie zaobserwować można również rzadki gatunek motyla – pazia żeglarza oraz jaszczurkę zwinkę i liczne ptaki związane ze zbiorowiskami łąkowymi i leśnymi. Rezerwat posiada również niezwykłe walory krajobrazowe i widokowe. Rozpościera się stąd widok na duży fragment doliny Nidy z meandrującą rzeką.
 
Rezerwat przyrody Ewelinów to rezerwat leśny, florystyczny. Powołany został dla zachowania i ochrony rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych. Spotkać tu można gatunki takie jak buławnik wielkokwiatowy, buławnik czerwony, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały, gnieźnik leśny, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, widłak goździsty i wiele innych. W rezerwacie dominują lasy grądowe.
 
Ustanowienie, a następnie realizacja zapisów planów ochrony, w tym w szczególności zabiegów ochronnych, pozwoli wyeliminować bądź ograniczyć niekorzystne skutki przemian zachodzących w rezerwatach przyrody.
 
Wykonanie projektów planów zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach.
 

Partner Portalu

Partner Portalu