Roztoczańskie bociany ze wsparciem w projekcie badawczo-ochronnym

Fundacja PGE, należąca do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), wspiera projekt badawczo-ochronny prowadzony w Roztoczańskim Parku Narodowym (RPN), poświęcony ochronie bocianów pn. „Roztoczańskie bociany. Ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów”.

Roztoczańskie bociany – jaki jest stan ich populacji?

Jak zaznacza PGE, celem projektu jest poznanie aktualnego stanu populacji bociana białego i bociana czarnego, potrzeb ochrony tych ptaków i ich siedlisk w Parku i otulinie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na przyrodnicze wartości Roztocza i potrzebę ich ochrony przed zanikiem.

Nasza troska o środowisko naturalne to nie tylko inwestycje w energetykę nisko i zeroemisyjną. Zaangażowanie PGE w ochronę przyrody wykracza daleko poza naszą działalność biznesową. Od wielu lat PGE dba o potrzeby społeczne i środowiskowe w swoim otoczeniu. Ochrona bocianów to niejedyny projekt realizowany przez PGE na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. W sierpniu Fundacja PGE wsparła rewitalizację ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance oraz pakiet edukacyjny pn. „Poznajemy drzewa i krzewy” – powiedział Paweł Cioch, wiceprezes Zarządu PGE ds. korporacyjnych.

Roztoczańskie bociany – przyrodnicy ocenili ich liczebność

Dzięki dofinansowaniu Fundacji PGE zleciliśmy ocenę liczebności bociana białego w Roztoczańskim Parku Narodowym i otulinie. Przyrodnicy z Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego ocenili liczebność populacji bociana białego na 53 pary. Wszystkie gniazda zlokalizowane są wyłącznie na słupach energetycznych, zaopatrzonych w specjalne platformy. Dlatego też montaż platform ma decydujące znaczenie dla zachowania gatunku jakim jest bocian biały – symbol polskiej przyrody – powiedział Andrzej Wojtyło, dyrektor RPN-u.

W realizacji projektu udział brali przedstawiciele Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego i Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego (LTO). W pracach uczestniczyli również uczniowie i nauczyciele szkół patronackich Roztoczańskiego Parku Narodowego, ośrodki samorządowe oraz instytucje zarządzające sferą przyrodniczą, w tym m.in. nadleśnictwa i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie – wylicza PGE.

Wyniki badań zostały wprowadzone do systemu informatycznego LTO, co pozwoli porównać je z danymi historycznymi. Prace zostały udokumentowane materiałem fotograficznym z wykonywanych prac.

Bociani projekt elementem większego przedsięwzięcia

Projekt badawczo-ochronny pn. „Roztoczańskie bociany. Ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów” był realizowany w ramach większego projektu pod nazwą „Ochrona wartości przyrodniczy i kulturowych w Roztoczańskim Parku Narodowym” – dodaje PGE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Przemysław Stachyra z RPN

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny