Rewitalizacja Krzywego Lasu

Rewitalizacja Krzywego Lasu zakończona

Zakończyła się trwająca od ponad 3 lat rewitalizacja Krzywego Lasu pod Gryfinem. Informację przekazała PGE Polska Grupa Energetyczna. Firma  zaznaczyła, że było to kolejne przedsięwzięcie, w którym podejmowała działania na rzecz ochrony środowiska i wsparcia edukacji ekologicznej. Partnerem strategicznym projektu była Fundacja PGE.

Rewitalizacja Krzywego Lasu z myślą o turystach

– W ramach projektu rewitalizacji stworzone zostały rozwiązania umożliwiające zwiedzanie Krzywego Lasu, z wyeksponowaniem jego najpiękniejszych fragmentów przy zachowaniu ochrony jego naturalnych walorów – powiedziałZbigniew Kajdanowski, prezes Zarządu Fundacji PGE. – Sukcesywnie wspieramy inicjatywy ekologiczne, których celem jest dbałość i poszanowanie środowiska naturalnego, a działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji przyszłych pokoleń nie tylko odzwierciedlają nasze wartości, ale również wpisują się w strategię Grupy PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie i widać to na każdej płaszczyźnie naszej działalności. Zakończony z sukcesem projekt rewitalizacji Krzywego Lasu jest tego przykładem – dodał.

Trwający ponad 3 lata projekt zakończył się pod koniec 2023 r. Powstała w ramach projektu infrastruktura umożliwia zwiedzanie lasu. W dodatku, na jego terenie stanęły pojemniki na odpady, ławki oraz drogowskazy. Jak zaznacza PGE, istotnym elementem rewitalizacji są kolorowe tablice informacyjne, przedstawiające hipotezy powstania miejsca. Opisują one również naturalny proces starzenia się lasu. W pobliżu miejsc służących do odpoczynku umieszczono tablice z kodem QR. Po jego zeskanowaniu, użytkownicy zostają odesłani do materiałów filmowych, które opowiadają o historii miejsca, na którego terenie powstało blisko 30 nowych komponentów służących jego ochronie.

Krzywy Las – żywy pomnik przyrody

Położony w Nadleśnictwie Gryfino Krzywy Las jest żywym pomnikiem przyrody, którego powierzchnia wynosi ponad 0,5 ha – zaznacza PGE. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Elektrowni Dolna Odra, spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Jest jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych w Polsce. Znajdują się tam blisko 100-letnie nietypowe sosny. W 2020 r., przy wsparciu Fundacji PGE, rozpoczęto odbudowę Krzywego Lasu. W projekcie współpracowały Gmina Gryfino i Nadleśnictwo Gryfino.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. PGE

Partner Portalu

Partner Portalu