Rewitalizacja parku w Klisinie

Park w Klisinie przejdzie kolejny etap rewitalizacji. To już czwarta faza tego przedsięwzięcia, którego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW).

3 kwietnia br. podjęto decyzję o udzieleniu dotacji na zadanie pn. „Rewitalizacja parku wraz z remontem alejek w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie etap IV” dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie w wysokości 250 tys. zł.

Wspomniany park uznawany jest za jeden z najlepiej zachowanych XIX-wiecznych naturalistycznych założeń parkowych na Opolszczyźnie. Dotychczas dokonano zabiegów prowadzących do poprawienia kondycji drzewostanu parkowego. Przeprowadzono wycinki sanitarne, prace pielęgnacyjne oraz wprowadzono pierwsze grupy nasadzeń uzupełniających i zastępczych. W 2015 r. wykonano prace uzupełniające w drzewostanie parkowym oraz krzewach polegające na nasadzeniu drzew, krzewów i bylin oraz usunięciu suchych egzemplarzy.

W ramach projektowanej zieleni parkowej przewiduje się usunięcie egzemplarzy drzew parkowych suchych, zamierających i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz wykonanie nasadzeń zamiennych i uzupełniających, nasadzenie krzewów, pielęgnację drzew i krzewów, a także odtworzenie trawników parkowych.

Projektowane prace mają na celu m.in. zwiększenie bioróżnorodności parku.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW

fot. WFOŚiGW