Rewitalizacja nabrzeża

Rewitalizacja nabrzeża we Wrocławiu

Urząd Miejski Wrocławia (UM) podkreśla, że już od kilku lat realizuje programy rewitalizacji nabrzeży. W pierwszej kolejności miasto zajęło się nabrzeżami Odry, a teraz zakończyło rewitalizację terenów przylegających do rzeki Oławy na terenie osiedla Przedmieście Oławskie. To odcinek od zabytkowego mostu Oławskiego do mostu Rakowieckiego, który prowadzi na Niskie Łąki.

Zagospodarowanie nabrzeży Oławy w procesie rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego

Jak wskazuje UM, zagospodarowanie nabrzeży Oławy to kluczowy projekt w procesie rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego, które obok Przedmieścia Odrzańskiego jest jednym z obszarów, na którym Wrocław koncentruje działania rewitalizacyjne. Wrocławski magistrat zapewnia, że w trakcie przygotowywania projektu dołożono wszelkich starań, aby mogły tam powstać tereny o charakterze parkowym, z możliwością odpoczynku i obserwacji przyrody – zielona oaza wśród gęstej XIX-wiecznej zabudowy. Jest to odpowiedź na wielokrotnie wyrażane zapotrzebowanie mieszkańców dotyczące rozwoju terenów zieleni, szczególnie w obszarze śródmieścia. Myślą przewodnią projektu zagospodarowania nabrzeży Oławy jest wyeksponowanie walorów, które wyróżniają to miejsce jako przyrodniczą enklawę.

Cieszę się, że udało się zachować charakter tego miejsca, a jednocześnie udostępnić te tereny mieszkańcom, aby mogli tutaj komfortowo i bezpiecznie chodzić na spacery, uprawiać sport czy bawić się z dziećmi. Nabrzeże rzeki Oławy stanie się nowym miejscem spotkań i rekreacji, ale też alternatywą dla osób, które przemieszczają się po Wrocławiu rowerem. Rowerzyści będą mogli przedostać się z centrum miasta w kierunku Księża Małego, Tarnogaju i ominąć bezpiecznie ulicę Traugutta korzystając jednocześnie z uroków nowej promenady – podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Magistrat podkreśla, że zagospodarowanie nabrzeży Oławy było złożonym projektem. Jego przygotowanie i realizacja wymagały wiele czasu, dyskusji, analiz i poszukiwania optymalnych rozwiązań.

Rewitalizacja nabrzeża z zachowaniem walorów przyrodniczych

Prowadzenie inwestycji na obszarach przyrodniczo cennych jest wyzwaniem samym w sobie. Racjonalne gospodarowanie zielenią w taki sposób, by umożliwić mieszkańcom bezpieczne i wygodne korzystanie z terenu, a jednocześnie zminimalizować ingerencję w przyrodę, jest zawsze wielkim wyzwaniem. W projekcie udało się połączyć nowoczesną przestrzeń z zachowaniem naturalnego charakteru tego pięknego terenu. Dzięki inwestycji uporządkowaliśmy nadbrzeże rzeki Oławy. Posadziliśmy ponad 230 drzew, dodatkowo krzewy, byliny, trawy rabatowe, turzyce, paprocie oraz kwiaty, w tym 18,5 tys. sadzonek: tulipanów, czosnku ozdobnego i śnieżynek – dodaje Urszula Badura, dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich.

Podstawową funkcją nabrzeży Oławy będzie rekreacja i wypoczynek wśród zieleni. Wzdłuż rzeki powstały oświetlone ciągi spacerowo-rowerowe, miejsca rekreacji, place zabaw, pomosty kajakowe, tor rolkowy, plaża oraz tarasy i punkty widokowe. Z drewnianych pomostów można obserwować przyrodę.

Magistrat zwraca uwagę, że obszar objęty projektem zajmuje 2,96 ha. Projekt pn. „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu” jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018 i otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jego celem było stworzenie obszaru aktywności i rekreacji dla mieszkańców wzdłuż nabrzeży rzeki Oławy z uszanowaniem przyrodniczych i naturalnych walorów miejsca. Roboty budowlane realizowano w okresie od 6. sierpnia 2018 r. do 20. września 2019 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Wrocławia

fot. UM Wrocławia

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny