reintrodukcja szaraków

Reintrodukcja szaraków w Lubelskiem

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (UMWL) informuje, że trwa akcja reintrodukcji zajęcy do środowiska przyrodniczego.

Jak podaje UMWL, w tym tygodniu ekosystem woj. lubelskiego zostanie zasilony łącznie przez kolejnych 280 zajęcy.

W województwie lubelskim trwa reintrodukcja szaraków

Przy okazji urząd marszałkowski zaznacza, że „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim” jest realizowany od 2009 r. Realizacja projektu ma zapobiegać spadającej liczebności zajęcy w regionie. Projekt wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Jest on natomiast prowadzony przy zaangażowaniu członków poszczególnych kół łowieckich. Od początku wdrażania „Programu” w Lubelskiem przybyło ponad 2200 szaraków.

Przyczyną realizacji „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej” jest sukcesywnie zmniejszająca się w naszym kraju i regionie liczba zajęcy. Od kilku lat obserwujemy pozytywne skutki introdukcji zajęcy. W obwodach łowieckich wdrażających nasz projekt nastąpił ponad czterokrotny wzrost pogłowia szaraków. Naszym obowiązkiem jest zachowanie równowagi w środowisku naturalnym – podkreślił Sebastian Trojak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Realizacja programu polega na tym, że zakupione jesienią zające zimują i adaptują się do środowiska naturalnego w specjalnych wolierach. Po okresie adaptacji, w styczniu, tuż przed okresem godowym (w przypadku zajęcy jest on określany mianem parkotów), zwierzęta wypuszczane są na wolność. W sezonie 2018/2019 do siedmiu wolier trafiło 280 zajęcy.

Na podstawie www.lubelskie.pl

fot. Archiwum UMWL

 

reklama