RDOŚ w terenie

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu ruszyli w teren, by edukować najmłodszych na temat środowiskotwórczej roli zwierząt chronionych. W ramach projektu pt. „Minimalizacja szkód wyrządzonych w gospodarce człowieka przez chronione zwierzęta” przeprowadzili oni cykl spotkań edukacyjnych w 10 różnych placówkach oświatowych.
 
Uczestnicy tych pogadanek mogli dowiedzieć się o roli zwierząt chronionych w środowisku, takich jak bóbr, wilk, ryś, żubr czy niedźwiedź. Ponadto dzieci brały udział w konkursach wiedzy o tych zwierzętach, zapoznawały się z sylwetką bobra w postaci spreparowanego okazu oraz wykonywały prace plastyczne. Wszystkie maluchy biorące udział w spotkaniach zostały obdarowane pamiątkowymi medalami z sylwetkami zwierząt chronionych.
 
Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu