RDOŚ minimalizuje szkody wyrządzane przez bobry

Aż 50 urządzeń obniżających poziom wody w rozlewiskach utworzonych przez bobry zamontowano w 2018 r. na Warmii i Mazurach w celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez ten gatunek.

W celu zminimalizowania negatywnych skutków działalności bobrów na gospodarkę człowieka, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie (RDOŚ) w 2018 r. zamontowała aż 50 urządzeń umożliwiających odprowadzanie nadmiaru oraz regulowanie poziomu wód w rowach melioracji szczegółowej i rzekach.

Ograniczają szkody wyrządzane przez bobry bez zmniejszania liczebności zwierząt

Jak podaje RDOŚ, nadmiar wody w korycie rzeki lub w rowie melioracyjnym jest systematycznie obniżany za pomocą urządzenia regulującego poziom wody wbudowanego w tamę. Dzięki temu nie dochodzi do zalewania terenów przyległych. Jednocześnie poziom wody w rowie lub rzece pozostaje wystarczający dla bobrów i mogą one swobodnie bytować na tym terenie. Tego typu działania nie wpływają bezpośrednio na liczbę bobrów występujących na danym terenie, natomiast w korzystny sposób przyczyniają się do rozwiązania problemu wynikającego z ich bytowania, zwłaszcza na terenach wykorzystywanych rolniczo – podkreśla RDOŚ.

szkody wyrządzane przez bobry

Zastosowanie metod zmniejszających negatywne aspekty działalności bobrów przyczynia się do osiągnięcia kompromisu pomiędzy ich występowaniem a możliwością prawidłowego użytkowania rolniczego gruntów. Urządzenia zamontowano w miejscach o największej koncentracji szkód powodowanych przez bobry. Działania tego typu podejmowane w latach ubiegłych potwierdzają skuteczność urządzeń regulujących poziom wody, ograniczając szkody wyrządzane przez zwierzęta.

Jak podaje RDOŚ, urządzenia zamontowano w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Realizacja projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowana jest do końca 2021 r. Łącznie, w ramach przedsięwzięcia, zaplanowano montaż 180 takich urządzeń.

Na podstawie informacji nadesłanej przez RDOŚ w Olsztynie

fot. 2 x Paweł Janiszewski

 

reklama