Raj dla ptaków

Tegoroczne upały spowodowały, że wyschły wszelkiego rodzaju kałuże, z których korzystają ptaki. Zapobiegliwi pracownicy Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wykonali zagłębienie dla ptaków w otulinie parku. Ma ono 15 m szerokości i 60 m długości. Obecnie zbiornik wodny jest odwiedzany przez różnorodne gatunki ptaków: kuligi, czajki i rycyki. To prawdziwy raj dla ptaków, szczególnie wodno-błotnych. Tu mogą się napić, wykąpać i odpocząć.
 
Pomysł na stworzenie takiego miejsca pojawił się już rok temu. Na skutek opadów na terenie jednej z łąk nadzalewowych w otulinie parku utworzyło się niewielkie rozlewisko. Pracownicy zauważyli, że miejsce to natychmiast przyciągnęło liczne gatunki ptaków.
 
Dzięki środkom z WFOŚiGW zakupiono quad z kosiarką. Łąka dookoła zbiornika została skoszona, dzięki czemu ptaki zyskały lepszą widoczność, a co za tym idzie – większe poczucie bezpieczeństwa, gdyż w porę mogą uciec przed drapieżnikami. Pracownicy parku kupili również pompę, przy pomocy której podczas suszy zbiornik napełniany jest wodą z pobliskich cieków wodnych.
 
Zabiegi pracowników parku bardzo szybko przyniosły efekty. Zauważyli oni lęgi dwóch par rycyków i dziesięć par lęgowych czajek.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl

Partner Portalu

Partner Portalu