Ptaki szponiaste w centrum uwagi

Czynna ochrona ptaków szponiastych oraz ich siedlisk stanowiła oś tematyczną spotkania, które odbyło się 24 listopada 2014 r. na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz. Wzięli w nim udział pracownicy służb terenowych Nadleśnictwa oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
 
Sesja referatowa objęła szeroki wachlarz zagadnień: od szczegółowego omówienia obecnego stanu populacji wybranych gatunków ptaków szponiastych w kraju, przez techniki identyfikacji ptaków i ich gniazd, aż po zasady wdrażania ochrony strefowej i optymalnego znakowania ich granic.
 
Następnie odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy mieli okazję bezpośredniego przyjrzenia się konstrukcjom gniazdowym kani rudej, kani czarnej i bielika. Podczas tej części można było nabyć praktycznych umiejętności w identyfikowaniu tych ptaków oraz właściwym wyznaczaniu stref ochronnych wokół miejsc ich rozrodu.
 
Obszar Nadleśnictwa Międzyrzecz stanowi jedną z najważniejszych ostoi rybołowa, puchacza oraz kani rudej. Stąd odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności służby leśnej w zakresie identyfikacji ptaków szponiastych oraz ich siedlisk stanowi gwarancję prowadzenia zrównoważonej i opartej na proekologicznych podstawach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej na tym terenie.
 

Partner Portalu

Partner Portalu