Pszczoły Białegostoku
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pszczoły Białegostoku i inne owady zapylające bohaterami publikacji

Ukazała się następna publikacja z serii Bioróżnorodność Miasta Białegostoku – „Owady zapylające. Pszczoły Białegostoku”. Jej autorzy odsłaniają przed czytelnikami kolejne tajemnice białostockiej fauny – poinformował o tym Urząd Miasta Białystok (UM).

Zbadano bioróżnorodność Białegostoku. Tym razem pod kątem owadów zapylających. Ujęto w nim pszczoły Białegostoku

Projekt „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku” jest próbą zbadania zasobów przyrodniczych obszaru Białegostoku, oceną różnorodności gatunkowej i siedliskowej. W poszczególnych częściach cyklu wskazywane są miejsca najbardziej cenne przyrodniczo, a jednocześnie – zagrożenia dla przyrody miejskiej. Zaproszeni przez Miasto naukowcy – wywodzący się głównie z białostockich uczelni – w poszczególnych publikacjach poszukują też sposobów ochrony miejskiej przyrody.

W wyniku prowadzonych badań powstała już seria ośmiu publikacji poświęconych przyrodzie Białegostoku. Niedawno ukazała się kolejna, nosi tytuł „Owady zapylające. Pszczoły Białegostoku”. Jest ona efektem badania bioróżnorodności tej grupy owadów na terenie miasta. Do współpracy przy realizacji pozycji zaproszono dr Annę Sobieraj-Betlińską z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i dr Agatę Kostro-Ambroziak z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Magistrat wskazuje, że książka jest wartościowym opracowaniem, zwłaszcza dla każdego pasjonata tych wyjątkowych owadów. Znaleźć w niej można mnóstwo informacji – od morfologii i biologii pszczół, po biofizykę i biologię zapylania roślin. Pozycja ukazuje fascynujący świat pszczół, w którym można doszukać się zachowań rodem z kryminału, np. pszczelich „kukułek”, zbójców a nawet pszczelego niewolnictwa.

120 gatunków pszczół w Białymstoku

Przy okazji UM podał, że w 2021 r. zbadane zostały białostockie łąki kwietne. Dokonano tego w ramach projektu pt. „Eden city, czyli jak zwiększyć bioróżnorodność w miastach i dobre samopoczucie ludzi”. Stwierdzono wówczas występowanie 44 gatunków pszczół. Natomiast w granicach całego miasta stwierdzono 120 gatunków, co stanowi 25% krajowego bogactwa gatunków tej grupy owadów. Dla porównania – w Narwiańskim Parku Narodowym i okolicach wykazano 125 gatunków pszczół. Według magistratu, pokazuje to, iż realizowany w mieście projekt poprawy bioróżnorodności przynosi efekty. Jednocześnie UM wskazał, że omawiany tytuł, to najobszerniejsze opracowanie, jakie powstało w ramach serii „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”.

Podobnie jak w przypadku pozostałych części z serii, wersja elektroniczna nowej książki będzie dostępna na stronie internetowej Miasta Białystok w zakładce „Gospodarka Komunalna”. W ramach projektu „Bioróżnorodność Białegostoku” łącznie przygotowanych będzie 14 publikacji.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. M. Giedrewicz-Łupińska

Partner Portalu

Partner Portalu