Pszczele hotele

Białystok wzbogacił się o… dwa domki dla owadów. Ustawiono je w dwóch lokalizacjach: w Parku Planty oraz w Akcencie ZOO, w sąsiedztwie roślin owadopylnych i kwitnących w różnych okresach roku. Znajdą w nich schronienie pszczoły, trzmiele i chrząszcze.
 
 ulnapis ul
 
Owadzie „hotele” są zbudowane z naturalnych materiałów. U ich podstawy znajdują się kamienie polne, które dadzą schronienie również drobnym kręgowcom. Być może swój azyl znajdą tutaj np. jeże.
 
Domki są specjalnie przygotowanymi budowlami, przystosowanymi do potrzeb owadów, zastępującymi naturalne kryjówek. W przyszłym roku, na wiosnę w domkach zostaną umieszczone gotowe wkłady z larwami pożytecznych owadów.
 
Akcja umieszczania owadzich domków ma charakter edukacyjny, bowiem zwraca uwagę na problem owadów zapylających, przebywających na terenach dużych miast. Jeśli pszczele hotele się przyjmą, w przyszłym roku w białostockich parkach pojawią się kolejne tego typu budowle.
 
Na podstawie: www.bialystok.pl

Partner Portalu

Partner Portalu