Przyroda na fotografiach

Do 1 września 2014 r. można zgłaszać prace w Przyrodniczym Konkursie Fotograficznym pt. „Nasza Przyroda – Obszary Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.
 
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie przyrody i krajobrazie rolniczym Wyżyny Miechowskiej oraz o obszarach chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Mogą w nim brać udział zarówno uczniowie szkół z terenu powiatu miechowskiego, jak i osoby dorosłe. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy kolorowe fotografie, wykonane na wybranych obszarach Natura 2000 powiatu miechowskiego, prezentujące ich krajobraz oraz występujące tam chronione gatunki roślin i zwierząt.
 
Organizatorem tej inicjatywy jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 września 2014 r. podczas Charsznickich Dni Kapusty, a główną nagrodą jest publikacja zdjęć w ogólnopolskim przewodniku przyrodniczym.
 
Konkurs organizowany jest w ramach projektu LIFE12NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu