Przykład uchwycony na zdjęciu

Pokazanie, co piękne i pozostające w harmonii z krajobrazem, oraz napiętnowanie tego, co go szpeci i niszczy – takie cele stawia sobie konkurs fotograficzny pt. „Krajobraz dobry i zły”. Wykazać mogą się fotograficy zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy – i to w każdym wieku. Ich zadanie polega na uchwyceniu na zdjęciu dobrych i złych przykładów ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce.
 
Uczestnicy będą musieli zaprezentować na fotografiach najlepsze i najgorsze ślady działalności człowieka na obszarach objętych ochroną (na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Mogą to być również przykłady krajobrazu naturalnego: doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe i torfowiska. Informacja o położeniu i identyfikacji obszarów chronionych dostępne są na stronachGeneralnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
 
Zdjęcia należy przesyłać do 19 września br. za pomocą formularza na stronie internetowej:www.polskikrajobraz.pl.
 
Organizatorem konkursu jest „Architektura-murator”, zaś patronat nad nim objęli Minister Środowiska oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu