Przycinanie gałęzi a okres lęgowy ptactwa. Uwaga na konsekwencje!

Wiosna to tradycyjny czas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach. Od rana nierzadko do wieczora mieszkańcom wielu osiedli czy ulic towarzyszą odgłosy pracujących pił. Warto jednak pamiętać, że trwa sezon lęgowy ptactwa, a przycinanie gałęzi w sytuacji, gdy na drzewie znajduje się ptasie gniazdo z jajami albo pisklętami, to przestępstwo. Przypomina o tym Urząd Miejski w Gdyni (UM).

Planujesz przycinanie gałęzi? Najpierw zadbaj o ptaki

Gdyński magistrat zwraca uwagę, że od 1 marca do 15 października trwa okres lęgowy większości gatunków ptaków. Wyjątkami są m.in. bieliki (ich okres lęgowy trwa od stycznia do lipca), wróble (z okresem lęgowym od lutego/marca do sierpnia) i jerzyki (które lęgną się od maja do sierpnia). Jednocześnie UM zastrzega, że w zależności od pogody te okresy mogą się nieznacznie przesunąć.

Od zakazu usuwania gniazd – w okresie od 16 października do końca lutego – przepisy wprowadzają odstępstwo – wskazał UM. Jest ono możliwe jedynie w przypadku usuwania gniazd z budynków lub terenów zieleni i tylko wtedy, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Miejscy urzędnicy dodają, że przed przycinką gałęzi drzew czy krzewów należy sprawdzić, czy nie są one domem dla ptaków. – Mamy wiosnę i jak co roku wiosną przylatują do naszego kraju różne gatunki ptaków. Zarówno one, jak i te, które u nas zimowały, przystępują do okresu lęgowego. Dlatego musimy zwrócić na nie uwagę, kiedy prowadzimy zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzakach – mówi Leonard Wawrzyniak, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Gdyni (SM)– W przypadku, gdy na drzewach i krzewach są ptasie gniazda, a w nich jaja lub pisklęta, to żadnych zabiegów pielęgnacyjnych nie przeprowadzamy.

Gdyńska straż miejska reaguje na nielegalne przycinanie gałęzi

Straż Miejska w Gdyni podejmuje interwencje w sytuacji, gdy na drzewach znajdują się gniazda i jednocześnie – w sposób nielegalny – jest prowadzone przycinanie gałęzi.

– Chciałbym zwrócić uwagę, żeby czegoś takiego nie robićJest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy na drzewie znajdują się gniazda, nie możemy takich gałęzi ciąć. Nie możemy na tym drzewie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Okres ochronny dla ptaków obowiązuje od 1 marca do 15 października. W sytuacji, gdy przycinka jest wymagana, a na drzewie znajdują się jednak gniazda, czy są jaja, pisklęta czy ptaki, to na podjęcie wszelkich działań pielęgnacyjnych wymagana jest zgoda z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeśli tego nie zgłosimy, a dokonamy takiej wycinki, to popełniamy przestępstwo – apeluje L. Wawrzyniak.

Dotkliwa kara dla przyrodniczych wandali

Naruszenie zakazów – dodatkowo wchodzą w to przepisy dotyczące gatunków chronionych – jest wykroczeniem (art. 131 p. 14 ustawy o ochronie przyrody). Jak dodaje SM, podlega ono karze aresztu albo grzywny. Dodatkowo, jeśli zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym będzie znacznych rozmiarów lub też szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą znaleźć przepisy Ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (art. 181).

W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów z zakresu ochrony gatunkowej incydent taki należy zgłosić do organów ścigania – dodaje UM.

Na podstawie: gdynia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu