Przez pryzmat ekologii

Prawie 500 osób wzięło udział w pikniku ekologicznym pod hasłem „Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy”, który odbył się 16 czerwca br. w Olsztynie. Tradycyjnie już podczas tego wydarzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podsumował jedną z największych akcji ekologicznych w regionie – „Wiosenne działania na Warmii i Mazurach”.
 
Od początku marca do końca maja br. w całym regionie dzieci i młodzież miały okazję wykazać swą aktywność w ramach trzech poddziałań: „Szkolne ostoje przyrody”, „Inwentaryzacja przyrodnicza” i „Przyroda moich dziadków”. Rolę koordynatorów akcji w poszczególnych częściach województwa pełniły centra edukacji ekologicznej w Olsztynie, Elblągu, Ełku i Giżycku. Według zebranych danych, w tegorocznych działaniach wzięło udział prawie 20 tys. osób. WFOŚiGW przyznał 25 wyróżnień oraz 16 nagród.
 
Każde z centrów zapewniło szereg atrakcji związanych z edukacją ekologiczną. Można było m.in. szukać bursztynów w specjalnie przygotowanych basenach z piaskiem i wodą, a także wydobywać skamieliny z fragmentów skał. Nie zabrakło także krótkich testów sprawdzających wiedzę uczestników pikniku z zakresu segregacji odpadów i ochrony przyrody. Specjalne stoiska przygotowały także Lasy Państwowe i Parki Krajobrazowe. Z kolei na scenie królowała muzyka, taniec i dobra zabawa.
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu