Podwieszane chodniki

Przepuszczalna kostka brukowa i tzw. podwieszane chodniki w Bielsku-Białej

W prowadzonych obecnie inwestycjach drogowych Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (MZD) po raz pierwszy zastosuje rozwiązania, jakimi są przepuszczalna kostka brukowa i tzw. podwieszane chodniki.

Podwieszane chodniki w Bielsku-Białej by chronić drzewa

Urząd Miejski w Bielsku-Białej (UM) zaznacza, że rozwój miasta, to za każdym razem ingerencja w przyrodę, dlatego samorządy starają się maksymalnie zapobiegać wycinkom drzew i betonowaniu miejsc, które dotąd stanowiły przyrodniczy rezerwuar. Również MZD sięga po nowoczesne rozwiązania sprzyjające zachowaniu istniejącej zieleni, a przykładem jest rozbudowa ulic Pocztowej i Startowej. Tam dla zachowania cennego przyrodniczo drzewostanu powstanie chodnik rampowy (tzw. podwieszany). Ponieważ w bliskim sąsiedztwie krawędzi jezdni rosną cenne drzewa, w tym objęty ochroną pomnik przyrody, MZD zaproponował ochronę jego systemu korzeniowego poprzez budowę chodnika, którego płyty są podwieszone ponad powierzchnią gruntu. Jak tłumaczy magistrat, konstrukcja chodnika rampowego odciąża narażone na zgniecenie korzenie, co pozwala drzewu funkcjonować w sposób taki sam, jak przed inwestycją.

Nie tylko podwieszane chodniki w Bielsku-Białej

Magistrat wskazał także, że kolejną innowacyjną technologią zastosowaną podczas inwestycji jest użycie przepuszczalnej kostki brukowej, która – spełniając podstawową funkcję utwardzenia chodnika – jednocześnie zachowuje się jak gąbka przepuszczająca wodę w głąb gruntu. Porowata masa, z której jest wykonana, pozwala swobodnie przepływać wodzie opadowej i nawadniać system korzeniowy sąsiednich drzew. Kostka zostanie wykorzystana do budowy opasek zabezpieczających wokół większych drzew w sąsiedztwie przebudowywanej ulicy.

W kolejnych planowanych inwestycjach bielski MZD zamierza zastosować również inne proekologiczne rozwiązania – m.in. przepuszczalne nawierzchnie elementów chodnika i ścieżek rowerowych. Zurbanizowane tereny nie muszą być betonową pustynią, a opady deszczu nie powinny bezużytecznie spływać do kanalizacji deszczowej. Powinny bowiem służyć przyrodzie – przekonuje UM.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. MZD

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny