Przeciw inwazji

Władze powiatu sanockiego podjęły walkę z Barszczem Sosnowskiego. Do marca 2016 r. będzie realizowany na jego terenie „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”. Partnerami projektu są gminy Besko i Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Zarszyn i miasto Sanok oraz Nadleśnictwo Komańcza i Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Rzeszów.
 
Koszt przedsięwzięcia to 1,2 mln zł, jednak znaczące wsparcie (85%) pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego2009 – 2014,Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów.
 
Problem występowania gatunków inwazyjnych, w tym Barszczu Sosnowskiego, oraz konieczność podjęcia kroków w celu ich likwidacji oraz zahamowania zadomawiania się tego typu roślin został zgłoszony już w 2012 r. podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Sanockiego. W efekcie przygotowano dokumentację aplikacyjną o wsparcie finansowe niezbędnych działań. W kwietniu br. projekt otrzymał dofinansowanie, a w lipcu zaczęła się jego praktyczna realizacja.
 
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych. Wśród celów szczegółowych wymienia się podniesienie wiedzy wśród mieszkańców na temat oddziaływania gatunków inwazyjnych na rodzime gatunki roślin w powiecie sanockim, zahamowanie rozwoju i wnikania Barszczu Sosnowskiego w teren powiatu oraz w Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie oraz opisanie gatunków chronionych i rzadkich znajdujących się na terenie powiatu.
 

Partner Portalu

Partner Portalu