dla ekologicznego rolnictwa i bioróżnorodności

Propozycje strategii dla ekologicznego rolnictwa i bioróżnorodności

Wczoraj, 20. maja br., zostały przedstawione propozycje strategii dla ekologicznego rolnictwa i bioróżnorodności na 2030 r. – poinformował Parlament Europejski (PE). Wspomniane strategie mają być częścią tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, który Komisja Europejska (KE) przedstawiła 11 grudnia 2019 r. i mają na celu podniesienie ambicji Europy w zakresie przekształcenia jej modelu rolnictwa i żywności oraz ochrony przyrody.

Komisja Europejska przedstawiła propozycje strategii dla ekologicznego rolnictwa i bioróżnorodności

Na początku tego roku PE przyjął rezolucję, w której stwierdził, że zbliżająca się konferencja COP15 na temat różnorodności biologicznej powinna być ekwiwalentem różnorodności biologicznej porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu z prawnie wiążącymi celami oraz że UE powinna przodować.

Jak zaznacza PE, strategia „od pola do stołu” (ang. „Farm to Fork”) ma na celu zaoferowanie zdrowych, wysokiej jakości i niedrogich diet europejskim konsumentom. Podkreśla potrzebę większej trwałości na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego i angażowania w jej realizację wszystkich podmiotów.

Rozdziały Europejskiego Zielonego Ładu w sprawie rolnictwa i przyrody są dobre, ale należy je przekształcić w prawodawstwo Unii Europejskiej – powiedział po przyjęciu strategii Pascal Canfin, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE. – Dwie zaprezentowane dziś nowe strategie zawierają ważne nowe zobowiązania, takie jak trzykrotny wzrost przejścia na rolnictwo ekologiczne (organiczne), aby osiągnąć 25% produktów rolnictwa ekologicznego na rynku Unii Europejskiej do 2030 r., pięćdziesięcioprocentowe ograniczenie stosowania i ryzyka stosowania pestycydów, a także wzmocnienie bezpieczeństwa żywności na naszych granicach i cel polegający na ochronie 30% zarówno mórz, jak i lądów jako obszarów naturalnych – dodał przewodniczący wspomnianej komisji.

Na podstawie www.europarl.europa.eu

fot. sozosfera.pl

reklama

 

partner merytoryczny