Projekty dotyczące ochrony ptaków

Projekty dotyczące ochrony ptaków z budżetu obywatelskiego w stolicy

Dzięki budżetowi obywatelskiemu (BO) mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy – przypomina Urząd m.st. Warszawy (UM) i dodaje, że warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w ich najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie. W ostatnich tygodniach w stolicy zrealizowane zostały kolejne dwa przedsięwzięcia z budżetu obywatelskiego – tym razem były to projekty dotyczące ochrony ptaków.

Dwa projekty dotyczące ochrony ptaków z finansowaniem z BO

Jak podaje stołeczny magistrat, w ramach tego projektu, na terenie Parku Moczydło i Parku Szymańskiego, zamontowano dwa automaty na karmę dla kaczek (tzw. kaczkomaty). Zaprogramowano je do dozowania określonej ilości pokarmu na godzinę, a karma w automatach uzupełniania jest codziennie.

Projekty dotyczące ochrony ptaków – „jaskółkownia”

„Pomagamy ginącym w Warszawie ptakom – budowa >>jaskółkownika<<” to drugi z ujętych w BO projektów dotyczący ochrony ptaków.

Jak zaznacza UM, aby zapewnić pomoc coraz rzadszym jaskółkom oknówkom, zbudowano dla nich specjalną wieżę. Znajduje się ona na terenie dzielnicy Praga Południe, w rejonie ul. Witolińskiej. Wybór miejsca poprzedzono opinią ornitologiczną. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się trzy kilkunastopiętrowe bloki, na których znaleziono około 40 gniazd tych ptaków. Wybrana działka jest w znacznej części odkryta, co zapewni dobrą widoczność i bezpieczeństwo ptakom. W związku z tym, że w okolicy występują dobre warunki dla bytowania oknówek, budowa sztucznych gniazd zmniejszy osiedlanie się ptaków na okolicznych budynkach oraz zabezpieczy kolonię w przypadku remontu elewacji budynków połączonego z usuwaniem gniazd.

Konstrukcja ma ponad 7 m wysokości, a na szczycie słupa osadzono korpus z 42 gniazdami, które odwzorowują gniazda budowane przez jaskółki. Na dachu wieży został zamontowany panel fotowoltaiczny zasilający urządzenie emitujące głosy wabiące te ptaki w celu przyśpieszenia zasiedlenia gniazd – dodaje stołeczny magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x UM Warszawy