Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach przegłosowany

Mimo protestów organizacji przyrodniczych, partii opozycyjnych i krytycznej opinii Biura Analiz Sejmowych – posłowie Zjednoczonej Prawicy przegłosowali w piątek 23 lipca, projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych – zwróciło uwagę Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Zdaniem ekologów, ta ustawa oznacza szkody przyrodnicze, wielomilionowe straty dla Skarbu Państwa oraz potencjalny konflikt z prawem Unii Europejskiej (UE).

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeznaczania gruntów leśnych pod inwestycje

Choć projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach, czyli ustawy dotyczącej zamiany gruntów leśnych na nieleśne, celem zlokalizowania na tych pierwszych inwestycji złożył rząd, to stanowi ona właściwie kontynuację dwóch składanych dwa miesiące wcześniej projektów poselskich (druki 1098 i 1098-A), które w efekcie dużych wątpliwości prawnych i sprzeciwu społecznego zostały ostatecznie wycofane przez projektodawców – zaznacza tzw. strona społeczna. Obecny, procedowany w trybie specustawy projekt, nie minimalizuje ryzyka zniszczenia przyrody ani możliwego konfliktu z prawem UE w zakresie pomocy publicznej – podkreślają organizacje ekologiczne i wskazują, że dodatkowo przyjęcie tej ustawy może spowodować ogromne straty dla budżetu państwa oraz stać się przyczynkiem dla powstawania niekontrolowanych inwestycji niszczących przyrodę.

Inwestor, na korzyść którego dokonuje się zamiana gruntu, będzie zwolniony z dopłaty w przypadku różnicy wartości zamienianego terenu, a także z rocznej opłaty za przedwczesny wyrąb drzewostanu. Również koszty usunięcia drzew i uporządkowania tak ogromnego terenu poniosą za niego Lasy Państwowe. Szacujemy, że ten prezent dla inwestorów może kosztować Skarb Państwa niemal 0,5 mld zł. To ponad dwukrotnie więcej niż roczny koszt funkcjonowania parków narodowych w Polsce! – podkreśla Bartosz Kwiatkowski z Fundacji Frank Bold i dodaje, że takie przywileje dla prywatnych inwestorów mogą zostać potraktowane przez instytucje UE jako niedozwolona pomoc publiczna (opinia tej Fundacji na temat projektu dostępna jest w Internecie).

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach sprzeczny z celami Zielonego Europejskiego Ładu

W krytyce projektu skupiano się dotąd głównie na mającej powstać koło Jaworzna fabryce samochodów elektrycznych Izera. Warto jednak zwrócić uwagę, że ustawa obejmuje nie tylko inwestycje z zakresu, choćby pozornej, poprawy jakości powietrza, ale też cały katalog działań dotyczących m.in. produkcji dla obronności państwa, lotnictwa, czy przemysłu tworzyw sztucznych. Oznacza to, że kosztem środowiska naturalnego na terenie wyciętych lasów będzie można tworzyć choćby lotniska, spalarnie odpadów czy zakłady produkujące barwniki lub butelki PET. To absurd i jawna sprzeczność z celami Europejskiego Zielonego Ładu – przekonuje Monika Stasiak ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Fundamentalny sprzeciw budzi traktowanie przyrody jako przeszkody w generowaniu zysków, a nie jako katastrofalnie kurczącego się dobra, o które powinniśmy zadbać, by lepiej chronić naszą przyszłość. Od 20 lat w Polsce nie udało się utworzyć żadnego nowego parku narodowego, tymczasem ustawa ułatwiająca wycinanie lasów pod fabryki przechodzi proces legislacyjny w błyskawicznym tempie. Nie powinno być zgody na tak instrumentalne traktowanie prawa w imię korzyści pojedynczych inwestorów, ze stratą dla przyrody i społeczeństwa – twierdzi Anna Ogniewska z Fundacji Greenpeace Polska.

Organizacje społeczne za odrzuceniem projektu

„Mimo licznych zastrzeżeń posłowie Prawa i Sprawiedliwości odrzucili wszystkie poprawki opozycji i przy wsparciu Kukiz’15 oraz koła poselskiego Polskie Sprawy i grupy posłów niezależnych, przyjęli ustawowy bubel stosunkiem głosów: 241 za, 202 przeciw, 6 wstrzymujących się, 11 niegłosujących” – zaznacza Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Organizacja dodaje, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach będzie rozpatrywany przez senat na posiedzeniu zaplanowanym na 4-6 sierpnia. Organizacje społeczne podkreślają, że będą domagały się odrzucenia tego – ich zdaniem – wadliwego i niebezpiecznego aktu prawnego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny