Program zielonych inicjatyw

Program zielonych inicjatyw w Gorzowie Wlkp.

Dziesięć dorodnych sadzonek klonów polnych pojawiło się w parku Górczyńskim, w Gorzowie Wielkopolskim. Sadząc drzewka symbolicznie zainaugurowano program zielonych inicjatyw w Gorzowie. Na dwa dni przed rozpoczęciem kalendarzowej wiosny drzewka posadzili wiceprezydenci miasta wraz z zaproszonymi gośćmi – poinformował Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (UM).

Z jeszcze większą starannością dbać o zieleń

Gorzów to miasto zielone, z tego jest znane – podkreśla magistrat i wylicza, że w mieście jest dziewięć parków, liczne skwery oraz zieleńce, a w granicach administracyjnych miasta są także rezerwat przyrody i lasy. Od wielu tygodni prezydent miasta wraz ze współpracownikami realizuje działania, które pozwolą Gorzowowi pozostać zielonym miastem na zawsze. Są one zaplanowane na cały rok.

W obliczu zmian, jakich dokonujemy przy okazji inwestycji, musimy z jeszcze większą starannością dbać o zieleń w mieście, pielęgnować ją i wpłynąć na powiększenie jej areału. Dodatkowo, trwająca od ponad roku pandemia, pokazuje jak ważna jest zieleń w trudnej sytuacji, ponieważ stanowi bezpieczną przestrzeń do wypoczynku. To szczególnie ważne dla mieszkańców miast – podkreśliła Małgorzata Domagała, wiceprezydent miasta.

Pamiętamy, że Gorzów to zielone miasto. Wynika to również z przygotowywanego właśnie strategicznego dokumentu o rozwoju Gorzowa w najbliższym dziesięcioleciu. Nie zmieniamy tego, a wręcz chcemy, by było jeszcze lepiej i mamy ma to plan – dodał Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent miasta.

Program zielonych inicjatyw zainaugurowany posadzeniem 1o klonów polnych

Zbliżający się pierwszy dzień wiosny wiceprezydenci Agnieszka Surmacz, Małgorzata Domagała i Jacek Szymankiewicz oraz przewodniczący gorzowskiej Rady Miasta Jan Kaczanowski, działający w imieniu prezydenta Jacka Wójcickiego, w obecności gości oraz dziennikarzy, zainaugurowali program zielonych inicjatyw w mieście. A przy okazji, na dowód troski o przyszłość Gorzowa, posadzili dziesięć klonów polnych. Każdemu z nich nadano symboliczne imię. Swoje drzewa posadził również Roman Sondej, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody. Jedno drzewo otrzymało nazwę zaproponowaną przez Łukasza Poryckiego, wicemarszałka województwa lubuskiego, który musiał w ostatnich chwilach odwołać swój udział w wydarzeniu.

Mieszkańcy Gorzowa będą zapraszani do ekodziałań

Magistrat zaznacza, że do ekodziałań mieszkańcy będą zapraszani przez cały rok. A inicjatywa zazieleniania miasta zaczęła się od ogłoszenia dwóch konkursów. Pierwszy to konkurs na mini zielone granty, a drugi na ogród społeczny. Ma to być pierwszy w Gorzowie ogród społeczny, w realizacji którego samorząd będzie wpierał mieszkańców. W międzyczasie prezydent miasta powołał interdyscyplinarny zespół urzędników, którzy kompleksowo mają zająć się przyszłością zieleni w mieście. Zespół jest już po pierwszym spotkaniu, a kolejne ma się odbyć jeszcze w marcu. Następną okazją do ekodziałań będzie przesunięty, z powodu pandemii, miejski pierwszy dzień wiosny. Wówczas, wspólnie z Nadleśnictwem Kłodawa i Gorzowskim Rynkiem Hurtowym, mieszkańcom rozdane zostaną drzewka do posadzenia w przydomowych ogródkach, na działkach i na skwerach.

Zasadzą ponad pół tysiąca drzew, będą też łąki kwietne

Ponadto, przez cały rok, na terenie miasta posadzonych ma zostać ponad pół tysiąca drzew w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Założone zostaną również łąki kwietne w sześciu lokalizacjach, na powierzchni ponad 4550 m2. A do tego prowadzony ma być szereg działań edukacyjnych i promujących troskę o zieleń w najbliższym otoczeniu. Wydział Ochrony Środowiska UM przygotował na ten rok 10 konkursów i zielonych projektów, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych – podsumowuje UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Bartłomiej Nowosielski