Finansowanie projektów LIFE

Finansowanie projektów LIFE

Aspekty finansowe dotyczące aplikacji o dofinansowanie z Programu LIFE 2018 i 2019 w podprogramie na rzecz środowiska oraz realizacja projektów – to tematy szkolenia, na które zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Bezpłatne szkolenie przygotowane przez NFOŚiGW odbędzie się 9 stycznia 2019 r. Uczestnicy spotkania mogą też liczyć na indywidualne konsultacje.

Finansowanie projektów LIFE – szkolenie NFOŚiGW

Jak podaje NFOŚiGW, szkolenie adresowane jest przede wszystkim do wnioskodawców, którzy otrzymali zaproszenie Komisji Europejskiej do złożenia pełnego wniosku LIFE w terminie do 30 stycznia 2019 r. (II faza naboru 2018 w podprogramie działań na rzecz środowiska). Szkolenie prowadzone będzie także pod kątem wnioskodawców, którzy planują aplikować w naborze 2019 oraz beneficjentów Programu LIFE, którzy obecnie realizują projekty.

W trakcie spotkania eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE przedstawią zasady dotyczące aspektów finansowych w zakresie składania wniosków oraz realizacji projektów w obszarach priorytetowych podprogramu działań na rzecz środowiska. Są to: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.

Jak podaje NFOŚiGW, na zgłoszenia udziału w szkoleniu będzie oczekiwać do 7 stycznia 2019 r. do godz. 12:00. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą specjalnego formularza dostępnego w Internecie. Spotkanie z ekspertami NFOŚiGW odbędzie się w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A.

Fundusz zachęca także by uczestnicy szkolenia zapoznali się wcześniej z wytycznymi dla wnioskodawców oraz zasadami oceny wniosków dla ww. podprogramu. Ma to ułatwić aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Materiały te dostępne są w Internecie na stronie Komisji Europejskiej, a ich przetłumaczone wersje na polskiej stronie Programu LIFE.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl