Problemy w ochronie przyrody

Problemy w ochronie przyrody – piąte wydanie komentarza do ustawy

Obecnie zasadnicze problemy w ochronie przyrody koncentrują się na braku kompleksowości i koordynacji działań, mogących mieć wpływ na stan środowiska przyrodniczego. W efekcie tego stanu rzeczy, wydając poszczególne decyzje stanowiące podstawę korzystania ze środowiska zapomina się o tym, w jaki sposób mogą one determinować kolejne działania – zwraca uwagę Krzysztof Gruszeczki, autor publikacji pt. Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz”.

Problemy w ochronie przyrody na styku z planowaniem przestrzennym i nie tylko

Autor już piątego wydania tej publikacji zaznacza, że wspomniany problem został zasygnalizowany w komentarzu do art. 4 omawianej ustawy.

A jakie inne problemy w ochronie przyrody zostały omówione w tym wydaniu? Mecenas Gruszecki podkreśla, że te same problemy niezmiennie i z dużym nasileniem pojawiają się na etapie uczestniczenia dyrektorów parków narodowych w procesach planowania przestrzennego. Autor kolejnej edycji książki zwraca uwagę, że cały czas występują też duże kłopoty w ustaleniu właściwych relacji pomiędzy planami ochrony lub zadaniami ochronnymi opracowywanymi dla form ochrony przyrody, takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, czy obszary Natura 2000.

Problemy w ochronie przyrody

Kolejnym istotnym problemem, który często pojawia się w praktyce jest skuteczna ochrona pomników przyrody oraz jej zniesienie, gdy jest to konieczne.

Problemy w ochronie przyrody – usuwanie drzew i krzewów

Krzysztof Gruszecki zaznacza też, że cały czas występują problemy związane z zakresem przedmiotowym obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Autor publikacji wylicza także praktyczne problemy, jakie wywołują nasadzenia kompensacyjne, wykonywane w miejsce usuwanych drzew lub krzewów. Dużo wątpliwości wywołuje zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osoby fizyczne oraz ewentualnego związku z działalnością gospodarzą. Ekspert podkreśla, że następstwem problemów związanych z zezwoleniami za usunięcie drzew lub krzewów jest wymierzanie kar pieniężnych za usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie drzew lub krzewów.

Te, choć nie tylko te, kwestie znalazły swoje miejsce wśród zagadnień omówionych w Komentarzu. Wszystkim, którzy sięgną po tę publikacje pozostaje zatem życzyć owocnej lektury, z nadzieją, że ich wątpliwości związane z ochroną przyrody znajdą tu wyjaśnienie. Książka została opublikowana nakładem Wolters Kluwer.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), zdjęcie okładki Wolters Kluwer

partner merytoryczny