w koronach drzew

Prezydent przypomina o zasadach wykonywania prac pielęgnacyjnych w koronach drzew

Prezydent Częstochowy zwrócił uwagę na obowiązek przestrzegania przepisów regulujących zasady wykonywania prac pielęgnacyjnych w koronach drzew. Przypomniał o tym administratorom nieruchomości – spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, a także jednostkom miejskim.

Apel w sprawie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew

Jak wskazuje Urząd Miasta Częstochowy (UM), apel prezydenta jest efektem licznych zapytań mieszkańców miasta. Dotyczyły one możliwości oraz zakresu prowadzania prac pielęgnacyjnych w koronach drzew. Apel jest także pokłosiem interwencji medialnych w sprawie prac idących – w ocenie świadków – zbyt daleko i uszkadzających drzewa.

Prezydent przypomina, że zakres prac pielęgnacyjnych reguluje ustawa o ochronie przyrody. Prace te nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prace te mają na celu:

  • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
  • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
  • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, który wykonuje się na podstawie dokumentacji wykazującej jego konieczność (dokumentację taką przechowuje się 5 lat).

Niewłaściwe wykonanie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew zagrożone sankcjami

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa stanowi uszkodzenie drzewa. Natomiast usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% takiej korony jest zniszczeniem drzewa – podaje UM.

Nieprofesjonalne, zbyt drastyczne, niezgodne z zasadami cięcia koron drzew narażają zlecających prace lub je realizujących (w zależności od udowodnionej winy) na sankcje. Są one przewidziane przepisami prawa, a mieści się wśród nich pieniężna kara administracyjna. W stosunku do drzew zlokalizowanych na terenach będących własnością miasta a zarządzanych przez jednostki lub spółki miejskie postępowanie takie prowadzi Marszałek Województwa Śląskiego. Z kolei w odniesieniu do pozostałych terenów (np. spółdzielni mieszkaniowych) właściwym organem jest Prezydent Częstochowy – dodaje UM.

Zalecana weryfikacja planowanych działań pod kątem zgodności z przepisami

Przed przystąpieniem do zabiegów pielęgnacyjnych władze miasta zalecają zatem staranne przeanalizowanie zakresu dopuszczalnych prac w obrębie drzew. Chodzi o ich zweryfikowanie pod kątem zgodności z przepisami. Prezydent w piśmie skierowanym do administratorów osiedli zwraca też uwagę na fakt, że presja wywierana przez osoby domagające się radykalnych cięć drzew nie może być usprawiedliwieniem w postępowaniach dotyczących uszkodzeń bądź zniszczenia drzew spowodowanych niewłaściwie wykonanymi pracami.

Istotne jest więc położenie nacisku na profesjonalne przygotowanie pracowników odpowiedzialnych za te prace po stronie zarówno wykonawcy, jak i zamawiającego. Niezbędna jest znajomość przepisów ustawy traktujących o ochronie terenów zieleni i zadrzewień – zaznacza UM. Magistrat wskazuje też, że sugerowane są także szkolenia i kursy dotyczące stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz praktycznego wykonywania cięć pielęgnacyjnych drzew.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu